OSTRZEŻENIE!!!

W dniu dzisiejszym t.j. 15.09 br. zostały rozmieszczone przez Straż Miejską wzdłuż płotu od strony rzeki Bóbr pojemniki zapachowe zawierające środek silnie zapachowy przeciwko dzikom. 
Zarząd uprasza działkowców o nie zbliżanie się do pojemników zawierających środek odstraszający. 
OGRÓD W ZIMOWEJ SZACIE

Warto wybrać sie na ogród zimą po to aby zachwycić sie takimi widokami -                   zapraszamy
Informator Działkowca
 
W najnowszym Informatorze Działkowca szczególnie polecamy: Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada na list otwarty PZD, Ministerstwa odpowiadają na interpelację Krysty Sibińskiej, Coraz więcej ogrodowych inicjatyw, Jakie odsetki obowiązują w PZD?, Wjazd do ROD, Usuń azbest ze swojego ROD
Komunikat KR PZD: zmieniają się zasady wycinki drzew i krzewów - 21.08.2015

W dniu 28 sierpnia br. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów. Te zasady określono w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zwanej dalej: „ustawą”), która ostatnio została gruntownie zmieniona przez nowelizację z 25 czerwca 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045). Co ta zmiana oznacza dla działkowców?
                 
<czytaj więcej>
NARADA SZKOLENIOWA

W dniu 30 stycznia 2017 roku w Domu Działkowca ROD „Zacisze” odbyła się narada szkoleniowa prezesów i sekretarzy Zarządów ROD rejonu Żagań. Naradzie przewodniczył Prezes OZ PZD w Zielonej Górze Pan Marian Pasiński a udział wzięli Prezesi i sekretarze ROD, Pani Zofia Grzeszczyszyn członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Pan Zbigniew Tarwacki instruktor d.s. inwestycji i remontów OZ. 
                                                  <czytaj więcej>
30.01.2017
Altana ogrodowa - jaka powinna być?

Kwestie altanki na działce reguluje szereg przepisów, z którymi warto się zapoznać jeżeli zamierzamy przystąpić do budowy lub nabyliśmy działkę z istniejącą altanką. Na samym początku powinniśmy zadać sobie pytanie, co kryje się pod definicją altanka ogrodowa ? Na to pytanie odpowiada nam Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która w Art.2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) wprowadza definicje altanki działkowej- przez którą należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.

                                                                  <czytaj wiecej>
5.01.2016

Czy zimą można przycinać drzewa i krzewy? 

Wydawałoby się, że zima to zupełny zastój w ogrodowych pracach na działce, jednak zimą można wykonać cięcia drzew i krzewów, a szczególnie tych, które zrzuciły liście jesienią i przeszły w okres spoczynku. Niewłaściwie cięte mogą chorować i zamierać, dlatego zawsze najpierw lepiej dowiedzieć się, jak i które gatunki można przycinać zimą. Pamiętajmy też, że wiele krzewów nie wymaga cięcia w ogóle.
                                     <czytaj więej>
21.02.2017
Uwaga! Płoną altany 

Czas, kiedy ustają mrozy, a działkowcy jeszcze nie powrócili do ogrodów, sprytnie wykorzystują nieproszeni goście w ROD. Dotyczy to zarówno osób, które chcą potraktować altany jak noclegownię, ale także tych, którzy upatrują w nich doskonałe miejsce na alkoholowe libacje.
                             <czytaj więcej>
3.02.2016
  U W A G A ! 

 Przypomina się o zakazie – parkowania oraz blokowania bram wjazdowych na teren ROD „Zacisze”. Powyższy zakaz podyktowany jest warunkami bezpieczeństwa.
       
                                                                  Zarząd ROD "Zacisze"
Dlaczego warto podlewać iglaki przed i w trakcie zimy?

W przypadku iglaków i zimozielonych roślin liściastych niezwykle istotne jest zapewnienie im obfitego nawodnienia przed zimą. Szczególnie ważne staje się to, gdy jesień jest raczej sucha i słoneczna, a zima mroźna. Które rośliny są wrażliwe na brak podlewania przed zimą? Co to jest susza fizjologiczna i czym grozi?
                                    <czytaj więcej>
3.02.2017
Nowa zakładka – Działkowcy pytają

W związku z ogromną ilością pytań dotyczących różnych zagadnień związanych zarówno z ustawą o ROD, regulaminem ROD, statutem PZD, jak i innymi problemami organizacyjnymi i prawnymi, które pojawiają się wśród użytkowników działek i Zarządów ROD, uruchomiliśmy nową podstronę zatytułowaną: „Działkowcy pytają”. Możną ją znaleźć rozwijając w górnym panelu menu zakładkę „Prawo”.
                                                               
Spotkanie opłatkowe. 

Dnia 10 grudnia 2016 roku odbyło się spotkanie opłatkowe na które Zarząd zaprosił członków Komisji Rewizyjnej oraz najaktywniejszych działkowców. Przybyłych serdecznie powitał Prezes Zarządu Pan Karol Wojtysiak, witając przybyłych podziękował za aktywny udział w pracach na rzecz ogrodu. W trakcie swego krótkiego wystąpienia zapoznał z zagadnieniami i przedsięwzięciami jakimi zajmował się Zarząd w kończącym się roku. 
            <czytaj więcej>