A może tak trochę naszych klimatów!
Znowelizowany statut PZD

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd PZD przyjął zmiany w statucie, jednak znowelizowany statut będzie obowiązywał dopiero po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do momentu jego rejestracji obowiązuje jego dotychczasowa wersja. Ze zmianami w statucie można zapoznać się tu;
Wirtualny spacer po lipcowym numerze miesięcznika "Mój Ogródek"
Działka po zmarłym działkowcu a niezgłoszenie w terminie wniosku przez osoby bliskie.

Do prawników PZD często kierowane są pytania – zarówno ze strony rodzin zmarłych działkowców, jak i członków zarządów ROD, o prawa (roszczenia) przysługujące bliskim zmarłego działkowca w sytuacji, gdy uchybili oni terminowi na zgłoszenie wniosku o ustanowienie prawa do działki po zmarłym działkowcu. 
                                                              <czytaj więcej>
Wirtualny spacer po lipcowym numerze miesięcznika "działkowiec" 
Nadzwyczajne XIX posiedzenie Krajowej Rady PZD 

W dniu 8 marca 2018 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, któremu przewodniczył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki. Powodem zwołania nadzwyczajnego posiedzenia, była rejestracja przez sąd rejestrowy nowego Statutu PZD oraz rozpoczęcie prac nad nowelizacją Regulaminu ROD. Na posiedzeniu obecna była również w pełnym składzie Krajowa Komisja Rewizyjna.
                                                 <czytaj więcej>
Nadzwyczajne XIX posiedzenie Krajowej Rady PZD 

W dniu 8 marca 2018 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, któremu przewodniczył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki. Powodem zwołania nadzwyczajnego posiedzenia, była rejestracja przez sąd rejestrowy nowego Statutu PZD oraz rozpoczęcie prac nad nowelizacją Regulaminu ROD. Na posiedzeniu obecna była również w pełnym składzie Krajowa Komisja Rewizyjna.
                                                 <czytaj więcej>
Spotkanie opłatkowe

W dniu 16 grudnia odbyło się ostatnie w bieżącym roku kalendarzowym posiedzenie Zarządu naszego ogrodu, na które zaproszeni zostali wyróżniający się w pracy na rzecz ogrodu działkowcy. 
                                                    <czytaj więcej>
       ZAKAZ SPALANIA

Nadeszła jesień i rozpoczęły się jesienne porządki na działkach dlatego Zarząd przypomina działkowcom, że spalanie i palenie ognisk rekreacyjnych na terenie ROD jest zabronione.
Spalanie a przepisy prawa.

Spalania odpadów zakazuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządków w gminach (art. 10 ust. 2a). Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną 5000 zł. Natomiast art. 191. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: Kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny. Należy także podkreślić, że zakaz spalania jest zapisany również w regulaminie ROD (§ 68 pkt. 5), którego każdy działkowiec zobowiązany jest przestrzegać.

Zarząd apeluje o przestrzeganie powyższych za
Komunikat w sprawie konieczności zgłaszania występowania stanowisk barszczu Sosnowskiego 

Barszcz Sosnowskiego to niebezpieczna roślina, która może powodować odczyny alergiczne i poparzenie skóry. Jest szczególnie niebezpieczna w okresie wysokiej temperatury, wówczas nasila się jej parzące działanie. W przypadku kontaktu skóry z barszczem należy jak najszybciej dokładnie umyć ją wodą z mydłem, a następnie okryć i nie wystawiać na działanie słońca przez 2-3 dni.
                                                           <czytaj więcej>
   KOMUNIKAT !!!
 
Działkowcy, którym dziki wyrządziły szkody proszeni są o dokumentowanie powyższych w formie zdjęć /wskazana jest widoczna data/ i powiadomienie Zarządu. Jednocześnie prosimy o nieusuwanie szkód do czasu przybycia Komisji likwidacyjnej, co nastąpi po wznowienu okresu wegetacyjnego. O terminie likwidacji szkód działkowcy zostaną powiadomieni indywidualnie.

                                                                                         Zarząd

KONKURS DZIAŁEK!!!
Zarząd ogłasza konkurs pn. „Działka roku 2018 ROD „Zacisze”.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do dnia 20.07br. na adres e-mail zaciszezagan@gmail.com lub tel. 604 268 962.
Komisja konkursowa poinformuje zainteresowanych o terminie przeglądu działek.
                                                                                                                         Zarząd
                                                                                      PLAN WYWOZU ŚMIECI NA 2018 ROK

             
1.     23.04    Plac obok działki nr 195        I i II 
2.    27.04     Plac obok działki nr 243     III i IV 
          3.    30.05 lub 1.06    Plac obok działki nr 195   I i II 
 4.    29.06    Plac obok działki nr 243      III i IV 
5.    31.07     Plac obok działki nr 195         I i II 
  6.    31.08    Plac obok działki nr 243       III i IV 
7.    28.09    Plac obok działki nr 195         I i II 
 8.   15.10      Plac obok działki nr 243      III i IV 

          UWAGA!
Kontener ustawiany będzie w wyznaczonym terminie, natomiast zabierany z chwilą napełnienia. 
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 

 Dnia 18 marca br. w Żagańskim Pałacu Książęcym odbyło się zebranie sprawozdawcze w naszym ogrodzie za rok 2017. Zebranie otworzył Prezes ogrodu serdecznie witając przybyłych działkowców, członków Komisji Rewizyjnej z jej przewodniczącym Panem Zdzisławem Gałysą oraz członków Zarządu proponując aby zebraniu przewodniczył Pan Robert Patela. Propozycja została przegłosowana jednogłośnie. 
                                    <czytaj więcej>
Prezydium KR zainicjowało prace nad nowelizacją Regulaminu ROD. 

W związku z koniecznością dostosowania pozostałych przepisów związkowych do zmienionego statutu (który oczekuje na rejestrację sądową) Prezydium KR obradujące w dniu 23 stycznia 2018 r. postanowiło zainicjować prace nad nowelizacją Regulaminu ROD i podjęło w tej sprawie uchwałę nr 20/2018. Prezydium uznało, że należy rozpocząć szerokie konsultacje wewnątrzzwiązkowe w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego prawa, jak również udoskonalenia zapisów regulaminu dla pożytku działkowców i ROD. Prezydium zachęca wszystkie struktury Związku i działkowców do aktywnego włączenia się w konsultacje poprzez zgłaszanie własnych wniosków i propozycji w celu wypracowania optymalnego kształtu regulaminu ROD.
KOMUNIKAT!!!
Dnia 23.04.2018 roku o godz. 16,00 nastąpi oszacowanie szkód wyrządzonych przez dziki. Zarząd zwraca się do wszystkich tych działkowców, którzy dokonali zgłoszenia powstałych szkód aby w/w terminie przebywali na działce wraz z dokumentacją fotograficzną oczekując na przybycie komisji.
ZAPROSZENIE!!!
Zarząd ROD „Zacisze” zaprasza działkowców na uroczyste 
obchody 35-lecia powstania ogrodu połączone z dniem działkowca.
Uroczystości odbędą się dnia 8.09.2018r.o godz. 15,00 
                           przy ul. Starowiejskiej.

UWAGA! MOJE KWIATY! UWAGA!

Zgodnie z zapowiedzią wszystkich chętnych chcących zaprezentować swoje kwiaty prosimy o przesyłanie 5 najciekawszych zdjęć w terminie do dnia 10 sierpnia br. na adres zaciszezagan@gmail.com
Wszystkie nadesłane zdjęcia zamieszczone zostaną na stronie internetowej – 
nie zmarnuj swojej szansy na atrakcyjną nagrodę!
                                                                                                Zarząd
UWAGA!!!

Działkowcu! 

Jesteś posiadaczem ładnych kwiatów - rób zdjęcia, śledź na bieżąco komunikaty zamieszczane na tablicach ogłoszeń jak i na stronie internetowej – zaciszezagan.manifo.com aby w odpowiednim momencie przesłać zdjęcia Twoich pięknych kwiatów – być może właśnie na Ciebie czeka ciekawa nagroda!
O terminie nadsyłania zdjęć poinformujemy oddzielnym komunikatem.
                                                                                                                                             Zarząd