KOMUNIKAT !!!
 
Działkowcy, którym dziki wyrządziły szkody proszeni są o dokumentowanie powyższych w formie zdjęć /wskazana jest widoczna data/ i powiadomienie Zarządu. Jednocześnie prosimy o nieusuwanie szkód do czasu przybycia Komisji likwidacyjnej, co nastąpi po wznowienu okresu wegetacyjnego. O terminie likwidacji szkód działkowcy zostaną powiadomieni indywidualnie.

                                                                                         Zarząd
       ZAKAZ SPALANIA

Nadeszła jesień i rozpoczęły się jesienne porządki na działkach dlatego Zarząd przypomina działkowcom, że spalanie i palenie ognisk rekreacyjnych na terenie ROD jest zabronione.
Spalanie a przepisy prawa.

Spalania odpadów zakazuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządków w gminach (art. 10 ust. 2a). Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną 5000 zł. Natomiast art. 191. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: Kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny. Należy także podkreślić, że zakaz spalania jest zapisany również w regulaminie ROD (§ 68 pkt. 5), którego każdy działkowiec zobowiązany jest przestrzegać.

Zarząd apeluje o przestrzeganie powyższych za
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 

 Dnia 18 marca br. w Żagańskim Pałacu Książęcym odbyło się zebranie sprawozdawcze w naszym ogrodzie za rok 2017. Zebranie otworzył Prezes ogrodu serdecznie witając przybyłych działkowców, członków Komisji Rewizyjnej z jej przewodniczącym Panem Zdzisławem Gałysą oraz członków Zarządu proponując aby zebraniu przewodniczył Pan Robert Patela. Propozycja została przegłosowana jednogłośnie. 
                                    <czytaj więcej>
KOMUNIKAT!!!
Dnia 23.04.2018 roku o godz. 16,00 nastąpi oszacowanie szkód wyrządzonych przez dziki. Zarząd zwraca się do wszystkich tych działkowców, którzy dokonali zgłoszenia powstałych szkód aby w/w terminie przebywali na działce wraz z dokumentacją fotograficzną oczekując na przybycie komisji.
Prezydium KR zainicjowało prace nad nowelizacją Regulaminu ROD. 

W związku z koniecznością dostosowania pozostałych przepisów związkowych do zmienionego statutu (który oczekuje na rejestrację sądową) Prezydium KR obradujące w dniu 23 stycznia 2018 r. postanowiło zainicjować prace nad nowelizacją Regulaminu ROD i podjęło w tej sprawie uchwałę nr 20/2018. Prezydium uznało, że należy rozpocząć szerokie konsultacje wewnątrzzwiązkowe w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego prawa, jak również udoskonalenia zapisów regulaminu dla pożytku działkowców i ROD. Prezydium zachęca wszystkie struktury Związku i działkowców do aktywnego włączenia się w konsultacje poprzez zgłaszanie własnych wniosków i propozycji w celu wypracowania optymalnego kształtu regulaminu ROD.
Działka po zmarłym działkowcu a niezgłoszenie w terminie wniosku przez osoby bliskie.

Do prawników PZD często kierowane są pytania – zarówno ze strony rodzin zmarłych działkowców, jak i członków zarządów ROD, o prawa (roszczenia) przysługujące bliskim zmarłego działkowca w sytuacji, gdy uchybili oni terminowi na zgłoszenie wniosku o ustanowienie prawa do działki po zmarłym działkowcu. 
                                                              <czytaj więcej>
Obradował Okręgowy Zarząd

W środę (13.12.2017r) odbyło się ostatnie już w bieżącym roku zebranie Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze.
                                     <czytaj więcej>
Nadzwyczajne XIX posiedzenie Krajowej Rady PZD 

W dniu 8 marca 2018 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, któremu przewodniczył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki. Powodem zwołania nadzwyczajnego posiedzenia, była rejestracja przez sąd rejestrowy nowego Statutu PZD oraz rozpoczęcie prac nad nowelizacją Regulaminu ROD. Na posiedzeniu obecna była również w pełnym składzie Krajowa Komisja Rewizyjna.
                                                 <czytaj więcej>
Spotkanie opłatkowe

W dniu 16 grudnia odbyło się ostatnie w bieżącym roku kalendarzowym posiedzenie Zarządu naszego ogrodu, na które zaproszeni zostali wyróżniający się w pracy na rzecz ogrodu działkowcy. 
                                                    <czytaj więcej>