<AKTUALNOŚCI>

Spotkanie opłatkowe

Dnia 8 grudnia w siedzibie Zarządu odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu w roku bieżącym połączone ze spotkaniem opłatkowym, na które zaproszeni zostali najbardziej aktywni działkowcy służący pomocą Zarządowi. Posiedzenie Zarządu otwarł Prezes ogrodu Karol Wojtysiak, który serdecznie powitał przybyłych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz działkowców dziękując jednocześnie za zaangażowanie w pracy na rzecz ogrodu.
                                       <czytaj więcej>
Komunikat agro-meteo na grudzień 

Grudzień i styczeń to miesiące o najkrótszych dniach w naszej polskiej strefie klimatycznej. Światło z 3500 luksów w lipcu spada do 400 luksów. Rośliny przy tak małym naświetleniu i niskich temperaturach wchodzą w stan spoczynku zimowego. Co to oznacza dla ogrodników?
                                                              <czytaj więcej>
Jesień na działce - prace przy drzewach i krzewach 

Jesień to najlepszy czas do nasadzeń oraz przesadzania drzew i krzewów. Od późnej jesieni do przedwiośnia rośliny zdążą się zakorzenić i z początkiem wiosny zaczną swój wzrost. 
                                                                 <czytaj więcej>

11 listopada 2018 rok 

Zalecenia na listopad 

Listopad to ostatnia chwila na przygotowanie ogrodu do zimy. O czym trzeba pamiętać, aby nie zmarnować efektów swojej pracy i w kolejnym roku znów cieszyć się piękną działką? Oto zalecenia na listopad. 
                     <czytaj więcej>
Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych działkowca przez PZD

W celu przekazania informacji o przetwarzaniu Pana /Pani danych osobowych w związku z nabyciem prawa do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym prowadzonym przez Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe (PZD) i ewentualnie członkostwem w PZD, informujemy, że zgodnie z przyjętymi w PZD regulacjami, administratorem danych działkowców jest Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe (PZD). Z uwagi na fakt, iż w zasadniczej większości przypadków, dane osobowe działkowców są przetwarzane na poziomie jednostki PZD, w której posiadają oni prawo do działki, tj. rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD), realizacja obowiązków dotyczących ich danych spoczywa na organie PZD z tej jednostki, tj. zarządzie ROD.
                                                     <czytaj więcej>
Stanowisko Krajowej Rady PZD z dnia 25 października 2018 r. w sprawie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 

"11 listopada 1918 r. Polska po 123 latach zaborów i niewoli odzyskała niepodległość i powróciła na mapy Europy. Ponad 120-letnia historia ruchu działkowego w Polsce w dużej części przypadła na okres niepodległości kraju. Krajowa Rada PZD podkreślając duże znaczenie tego jubileuszu stwierdza, że jubileuszowe wydarzenia oraz obchody patriotyczne organizowane przez Państwo Polskie są bliskie Związkowi, a zatem zwraca się do działkowców i ich rodzin oraz struktur związkowych o wzięcie udziału w państwowych i samorządowych działaniach patriotycznych, które mają uświetnić jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości "- czytamy w Stanowisku.
                                            <czytaj więcej>
 APEL!

     
Zarząd zwraca się z prośbą do wszystkich użytkowników działek o umiejętne korzystanie z alei w celu dowiezienia materiałów do działki w sposób taki, aby ich nie dewastować. Szczególną uwagę należ zwrócić w trakcie intensywnych opadów, gdyż rozmokła ziemia sprzyja  rozjeżdżaniu alei.
Liczymy na rozsądek działkowców i uzasadnione korzystanie z możliwości bezpośredniego wjazdu szczególnie w czasie kiedy otwarte zostały wszystkie bramy.
                                                          Zarząd ROD "Zacisze"
                         <więcej czytaj w archiwum>
Ogrody bez ognia. 

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem ROD (§68 pkt. 5) w ogrodach działkowych obowiązuje całkowity zakaz spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych oraz że działkowców obowiązuje także prawo miejscowe ustanawiane przez gminy, a których większość podjęła uchwały o całkowitym zakazie spalania na ich terenie. Dlatego rozpalanie ognisk w miastach grozi grzywną co najmniej 500 zł.
                                                             <czytaj więcej>
       PRZYPOMNIENIE!
 
W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym Zarząd przypomina wszystkim użytkownikom działek o należytym zabezpieczeniu mienia na zimę. W przypadku stwierdzenia włamania lub kradzieży o powyższych faktach należy powiadomić policję.
Grudniowy „Mój Ogródek” w sprzedaży od 20 listopada! Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom i ogrodnikom! 

Zachęcamy do czytania dodatku świątecznego – przewodnika, w którym znaleźć można zarówno receptę na udaną świąteczną atmosferę, a także atrakcyjne pomysły i inspiracje na bożonarodzeniowe dekoracje. W numerze znaleźć można także kontynuację gatunków dla opornych, 10 przykazań na zdrowie oraz rośliny na ekstremalne pogody.
                                                             <czytaj więcej>
Sprawy z dyżurów telefonicznych. 

W każdy piątek w godzinach 10.00-15.00 prawnicy Krajowej Rady PZD udzielają działkowcom, osobom zainteresowanym nabyciem prawa do działki w ROD oraz członkom organów PZD porad prawnych w sprawach związanych z nabyciem, posiadaniem, zbyciem prawa do działki w ROD oraz członkostwem w PZD. Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi przez nas zagadnieniami, z którymi zwrócono się do prawników w trakcie ubiegłotygodniowego dyżuru. 
Mycie i naprawa pojazdów mechanicznych na terenie ROD 
Prawo obowiązujące w Polsce jednoznacznie zakazuje mycia pojazdów mechanicznych, a więc i samochodów, motorowerów, skuterów czy motocykli w miejscach do tego nie przeznaczonych. Wynika z tego, że możliwe jest mycie tych pojazdów tylko wówczas, gdy miejsce jest wyposażone m.in. w odpływ brudnej wody do kanalizacji miejskiej. W Rodzinnych Ogrodach Działkowych sprawę tą reguluje § 68 pkt.8 Regulaminu ROD, który w jednoznaczny i nie pozostawiający żadnych wątpliwości interpretacyjnych zabrania mycia i naprawiania wszelkich pojazdów mechanicznych.
                                                      <czytaj więcej>
Publikujemy nowelizację Regulaminu ROD - 03.07.2018

Regulamin ROD jest podstawowym dokumentem obowiązującym w ogrodach działkowych. Normuje m. in. zagadnienia dotyczące funkcjonowanie ogrodu, jego zagospodarowanie, zasady użytkowania działki, a także odnosi się do kwestii porządkowych. Co więcej, dokument ten obowiązuje nie tylko działkowców, ale każdą osobę przebywającą na terenie ogrodu. W dniu 28 czerwca br. Krajowa Rada PZD uchwaliła nowelizację Regulaminu ROD. Ta zmiana była przede wszystkim podyktowana koniecznością dostosowania regulaminu ROD do nowych zapisów statutowych, wprowadzających szereg rozwiązań, które należało włączyć w obieg prawa związkowego. Nowelizacja nie polegała jednak tylko na dostosowaniu regulaminu do statutu, ale obejmowała również korektę niektórych przepisów w stworzenie optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania ogrodów.
                                                       <czytaj więcej>
Dzień działkowca.

Dnia 8 września w naszym ogrodzie obchodziliśmy tradycyjnie Dzień Działkowca. W roku bieżącym uroczystość ta miała szczególny charakter, gdyż przypadała ona w roku jubileuszu 35-lecia powstania ogrodu.Uroczystość otwarto dźwiękami hymnu „Zielona Rzeczpospolita” po czym głos zabrał Prezes ogrodu. Na wstępie swego wystąpienia wspomniał trudne lata w których ogród powstawał, dziękując jednocześnie naszym 200 pionierom, którzy jako pierwsi otrzymali przydział działki. 
                                     <czytaj więcej>
Gazeta Regionalna -  nasz dzień działkowca 
                                         <czytaj tu>