Dokumenty i materiały związane z reportażami na temat PZD w programie "Magazyn Śledczy Anity Gargas" - 24.11.2016

Na antenie TVP 1 w programie „Magazyn śledczy Anity Gargas” ukazały się wyjątkowo szkalujące materiały dotyczące PZD i ogrodów prowadzoncyh przez Związek. W załączeniu znajdują się wszystkie dokumenty, materiały, artykuły i stanowiska związane z tą sprawą.
                                                      <cztaj więcej>
Dokumenty i materiały związane z publikacją na temat PZD w Dużym Formacie Gazety Wyborczej 
 24.11.201621 listopada br. w dodatku Duży Format do Gazety Wyborczej został opublikowany artykuł red. Marcina Wójcika pt."Ruch oporu na działkach", ukazujący w krzywym świetle PZD. W załączeniu znajdują się wszystkie dokumenty, materiały, artykuły i stanowiska związane z tą sprawą.
                                                 <czytaj więcej>
Ulotka "Polityka i prawo a PZD - ROD są znów atakowane. Brońmy naszych altan!" 

Rzecznik Praw Obywatelskich nie ustępuje w bezprecedensowej wal­ce z działkowcami zrzeszonymi w Polskim Związku Działkowców. Po raz kolejny mamy do czynienia z błędnymi teoriami co do filarów prawnych funkcjonowania ogrodów i samego PZD, które Pan Adam Bodnar- Rzecz­nik Praw Obywatelskich - wysnuwa. Począwszy od wystąpień do Mini­sterstwa Infrastruktury i Budownictwa o zweryfikowanie ustawy o ROD z 13.12.2013 roku, w kwestii możliwości zamieszkiwania w altanach oraz samowoli budowlanej w ogrodach, a skończywszy (póki co) na podważa­niu zapisów Statutu PZD. Pan Rzecznik w swojej arogancji jest głuchy na słowa działkowców, opierając swoje wywody prawne wyłącznie na opi­nii osób wykluczonych ze środowiska działkowców za nagminne łamanie obowiązującego prawa
            DEBATA SPOŁECZNA 

 W dniu 14 października 2016 roku na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Niezapominajka” w Żaganiu odbyło się spotkanie przedstawicieli policji z działkowcami. W debacie na temat bezpieczeństwa ze strony działkowców udział wzięli gospodarze ogrodów wchodzących w skład ROD „Niezapominajka” oraz przedstawiciele z ogrodów „Bajka” i „Zacisze”. 

                            <czytaj więcej>
                      ZAKAZ SPALANIA

Nadeszła jesień i rozpoczęły się jesienne porządki na działkach dlatego Zarząd przypomina działkowcom, że spalanie i palenie ognisk rekreacyjnych na terenie ROD jest zabronione.
Spalanie a przepisy prawa.

Spalania odpadów zakazuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządków w gminach (art. 10 ust. 2a). Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną 5000 zł. Natomiast art. 191. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: Kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny. Należy także podkreślić, że zakaz spalania jest zapisany również w regulaminie ROD (§ 68 pkt. 5), którego każdy działkowiec zobowiązany jest przestrzegać.

Zarząd apeluje o przestrzeganie powyższych zasad.
2.10.2016
                PRZYPOMNIENIE
 
W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym Zarząd przypomina wszystkim użytkownikom działek o należytym zabezpieczeniu mienia na zimę. W przypadku stwierdzenia włamania lub kradzieży o powyższych faktach należy powiadomić policję.
                                                        Zarząd ROD „Zacisze”
2.10.2016
Różna interpretacja zasad usuwania drzew na działkach - problemem działkowców

W związku z problemami, na jakie napotykają działkowcy w urzędach przy składaniu wniosków o zgodę na wycinkę drzew z terenu działek w ROD informujemy, iż zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki wydawane jest na wniosek działkowca, a z terenu ogólnego ROD – na wniosek zarządu ROD. Ponadto, zgodnie art. 30 ust. 2 ustawy o ROD nasadzenia na terenie działki w ROD stanowią własność działkowca.
                                                        <czytaj więcej>
16.09.2016


Dzień Działkowca-2016


W dniu 3 września 2016 roku odbył się w naszym ogrodzie Dzień Działkowca, na który zaproszeni zostali działkowcy. Uroczystości otwarł Prezes ogrodu, który serdecznie powitał przybyłych działkowców, Pana Zbigniewa Białkowskiego z Urzędu Miasta, Honorowego Prezesa naszego ogrodu Pana Władysława Gałka, przybyłych na naszą uroczystość prezesów ogrodów z terenu miasta Żagań oraz dziennikarkę Gazety Regionalnej Panią Justynę Bareła.
                                                    <czytaj więcej>


OKRĘGOWE DNI DZIAŁKOWCA ŻARY – 2016


Dnia 27 sierpnia 2016 roku w Żarach odbyły się Okręgowe Dni Działkowca, w których braliśmy czynny udział poprzez uczestnictwo w wystawach. Do konkursów zgłosiliśmy następujące wystawy; plonów, koszy i wieńców oraz kronik.
                                                    <czytaj więcej>
 
28.08.216  
Konkurs jubileuszowy „PZD – historia i wspomnienia”

Zgłoś się do otwartego konkursu Prezydium KR PZD z okazji 35-lecia PZD „PZD – historia i wspomnienia”. Wspólnie upamiętnijmy historię 35 lat istnienia PZD, tworząc książkę o tym pięknym okresie działalności Związku. Zgłoszenia można przesyłać do 31 października br. Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody!
                                                                                  <czytaj więcej<
12.08.2016
Zgłaszanie zmiany danych osobowych i korespondencyjnych

Powszechnym problemem nękającym zarządy ROD są trudności w kontaktowaniu się z użytkownikami działek. Z tego powodu niektóre organy bardzo często odstępują od przewidzianych przez ustawę, statut i regulamin możliwości sankcjonowania niestosujących się do przepisów wewnątrzzwiązkowych działkowców, które zazwyczaj wymagają wysyłania pisemnych upomnień, wezwań bądź uchwał zawierających rozstrzygnięcie w indywidualnej sprawie. Należy więc pamiętać, że to na działkowcach spoczywa obowiązek aktualizacji swoich danych osobowych oraz adresu do korespondencji i to oni ponoszą ewentualną odpowiedzialność za ujemne skutki wynikające z niedokonania takiej aktualizacji.
                                                         <czytaj więcej>


  18.07.2016
Ku przestrodze! Czym grozi nielegalne budownictwo w ROD?

Samowole budowlane nie są powszechnym zjawiskiem na terenie ROD, ale na pewno stanowią poważne zagrożenie dla ogrodów i działkowców. Występowanie tego procederu często wynika z bezkarności osób, które budują tzw. ponadnormatywy. Są one przekonane, że nie grożą im żadne konsekwencje. Jak bardzo jest to mylne poczucie, przekonała się niedawno osoba, która na działce w ROD wybudowała dom, w którym zamieszkała z rodziną.
                                                                                  <czytaj więcej>
23.06.2016
KOMUNIKAT!!!
Zarząd dysponuje wolnymi działkami (pustostany). Chętnych zapraszamy - numery wolnych działek;
159,  263, 264, 286, 287, 288, 289,  369, 370, 373, 374, 375, 376, 377,  381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389.

Wystąpienie Prezydium KR PZD do NSA ws. wniosku RPO

W dniu 7 czerwca br. Prezydium KR PZD przyjeło stanowisko prawne ws. wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, które zostało skierowane do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W ten sposób jednocześnie włącza się w postępowanie przed NSA.
                                                                        <czytaj więcej>
8.06.2016
Sezon na ślimaki

Wiosna w pełni, sezon prac na działkach ruszył już na całego. Wszystko zaczyna rosnąć, cieszy nasze oczy i tylko jeden mały szczegół zakłóca działkowcom ten sielski obrazek - ślimaki.

                    <czytaj więcej>
6.05.2016
Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie samowoli budowlanych i zamieszkiwania w ROD

W związku z publikacjami prasowymi, w których powielane są niezgodne ze stanem faktycznym informacje nt. skali i źródeł samowoli budowlanych oraz zamieszkiwania na terenach ROD, informujemy, że problematyka ta została zbadana przez PZD. Zostały jej poświęcone odrębne komunikaty, poniżej przypominamy podstawowe informacje.
                                                                                  <czytaj więcej>
4.06.2016

Spalanie na działkach surowo zabronione

Sezon jesienny wiąże się z przygotowywaniem działek do zimy. Przy tej okazji niektórzy działkowcy decydują się na pozbycie resztek roślin i odpadów poprzez spalenie ich. To zatem dobry czas, aby przypomnieć wszystkim działkowcom, że spalanie na działkach jest surowo zabronione. Mówi o tym zarówno prawo krajowe, w tym miejscowe, jak i przepisy PZD.

                           <czytaj wiecej>
6.11.2015

Przedstawiciele PZD na spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury

W dniu 31 maja br. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD z Sekretarzem Stanu Kazimierzem Smolińskim. Na czele delegacji związkowej stał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, któremu towarzyszyli wiceprezes PZD Zdzisław Śliwa oraz radcy prawni Bartłomiej Piech oraz Tomasz Terlecki. Ze strony rządowej obok Ministra udział wzięli Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Kutyła, Zastępca Dyrektora tego departamentu Edyta Lubaszewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Budownictwa Anita Grabowska – Wlaź oraz Błażej Korczak główny specjalista w Departamencie Budownictwa i Magdalena Dawid starszy specjalista w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami.
                                                                      <czytaj więcej>
4.06.2016


DBAMY O ŚRODOWISKO !!!W dniach 28 i 29 maja 2016 roku w naszym ogrodzie została przeprowadzona zbiórka następujących odpadów;
urządzeń AGD, sprzętu audiowizualnego, elektronarzędzi, folii ogrodniczej, doniczek, skrzynek, zużytego sprzętu turystyczno-wypoczynkowego, złom metali kolorowych itp.
Akcje przeprowadziliśmy po raz pierwszy i jak na początek efekty były dobre bo zebraliśmy około 300 kg wszelkiego rodzaju folii i pojemników plastikowych, do tego lodówki, telewizory, kosiarki, elektronarzędzia oraz zużyty sprzęt wypoczynkowo-turystyczny.
Przeprowadzenie zbiórki było możliwe dzięki firmie RECYKLING – EU BEŁZ , która dokonała odbioru zebranych odpadów i wystawiła nam kartę odbioru odpadów. Firma RECYKLING-EU BEŁZ zapewniła nas, że w przyszłości udzieli nam pomocy w przeprowadzeniu podobnej akcji.
To tylko jedno miejsce zbiórki w dniu 29.05.2016
29.05.2016
Spalanie w ROD surowo zabronione!

Wiosna na dobre zawitała już do ogrodów, a wraz z nią rozpoczęły się pozimowe porządki. Warto zatem przypomnieć wszystkim działkowcom, że spalanie w ROD i palenie ognisk rekreacyjnych na jego terenie jest surowo zabronione.
                             <czytaj więcej>
12.04.2016
Tani Domek Działkowy?

W dniu wczorajszym /4.05.2016/ w Gazecie Lubuskiej ukazał się artykuł Katarzyny Borek  dotyczący norm jakie obowiązują altany w ogrodach działkowych. Precyzyjnie sprawę naświetlił Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze Pan Marian Pasiński.
Czytaj artykuł.
5.05.2016
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Dnia 10.04.2016 roku w naszym ogrodzie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące działalność Zarządu za 2015 rok. Zebranie otwarł serdecznie witając zebranych a  szczególnie Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze Pana Mariana PASIŃSKIEGO, jak i Prezesa Honorowego Pana Władysława GAŁKA.
                                                                                                <czytaj więcej>
                                                        Zdjęcia z zebrania
10.04.2016

"Stanowiska i listy" - nowa zakładka na stronie pzd.pl!


Każdego dnia do Biura KR PZD wpływa wiele listów adresowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich, posłanki Krysty Sibińskiej, Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od działkowców z całej Polski i organów PZD, które oburzone są podważaniem zapisów ustawy o ROD. Ze wszytskimi wystąpieniami zapoznasz się na stronie pzd.pl w nowej zakładce "aktualności - stanowiska i listy". Do zakładki możesz się akże przenieść poprzez artykuł "Listy i stanowiska w obronie ustawy o ROD", który znajduje się na stronie głównej pzd.pl po prawej stronie.
4.05.2016
Posiedzenie Kolegium Prezesów !

W dniu 4.02.2016 roku na terenie ROD „Zacisze” w Żaganiu odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu miasta Żagania. W posiedzeniu udział wzięli; Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze Pan Marian Pasiński oraz Pan Zbigniew Tarwacki Inspektor ds. inwestycji OZ. 
                                            <czytaj więcej>


2.04.2016
Komunikat KR PZD w sprawie odsetek obowiązujących w PZD

W związku z tym, że od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady ustalanie wysokości odsetek ustawowych, Krajowa Rada pragnie zwrócić uwagę, że wprowadzono trzy różne stawki tych odsetek. Wszystko to za sprawą ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830). Informacja te jest szczególnie ważna dla zarządów ROD, które pobierają należne opłaty i dla działkowców, którym zdarza się z różnych powodów nie uiszczać ich terminowo.

                                                            <czytaj więcej>
8.04.2016
Uwaga! Płoną altany 

Czas, kiedy ustają mrozy, a działkowcy jeszcze nie powrócili do ogrodów, sprytnie wykorzystują nieproszeni goście w ROD. Dotyczy to zarówno osób, które chcą potraktować altany jak noclegownię, ale także tych, którzy upatrują w nich doskonałe miejsce na alkoholowe libacje.
                             <czytaj więcej>
3.02.2016
Co każdy działkowiec wiedzieć powinien !

Temat altany działkowej i tego, jakie powinna spełniać wymagania jest bardzo często poruszany na łamach wszystkich mediów związkowych. Niemniej jednak u wielu osób, a zwłaszcza nowych działkowców, ciągle wzbudza zainteresowanie i dostarcza wielu wątpliwości, dlatego po raz kolejny kompleksowo wyjaśniamy wszystkie kwestie dotyczące altany na działce w ROD.
                                                                <czytaj więcej>
3.02.2016
RPO odpowiada na List Otwarty PZD

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar odpowiedział na List Otwarty KR PZD. W swoim liście zaprzeczył jakoby celem jego działań było dążenie do akceptacji tzw. altan ponadnormatywnych i pozbawienia organów nadzoru budowlanego i stowarzyszeń ogrodowych narzędzi służących do jego likwidacji. Odpowiedzi na poruszone w liście RPO pytania i zagadnienia znajdują się w stanowisku, jakie podjęło Prezydium KR ZPD, a które niestety dotarło do Rzecznika w tym samym czasie, gdy wystosował on już swoją odpowiedź.
                                                                        <czytaj więcej>
30.03.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada RPO ws. zamieszkiwania w ROD

Podsekretarz Stanu w ww. ministerstwie odpowiedziała na list RPO ws. zamieszkiwania w ROD osób bezdomnych. Dane dotyczące skali tego problemu, które przytacza ministerstwo na podstawie zebranych przez wojewodów informacji pokrywają się z tymi, które prezentuje na podstawie własnych badań PZD. Kolejne źródło potwierdza zatem, że skala problemu bezdomności nie jest masowa, jak zakładał RPO. Co więcej ministerstwo wskazuje także na złożoność problemu, bowiem, jak informuje powodów zamieszkiwania w ROD jest więcej niż tylko bieda, wśród nich są m.in.: niechęć do dzielenia mieszkania z innymi, zakup tańszego domu, niższe koszty utrzymania takiego lokum i inne.
                                                                    <czytaj więcej>
30.03.2016

Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie stosunku Rzecznika Praw Obywatelskich do problemu zamieszkiwania i ponadnormatywnego budownictwa w ROD 

W związku z pismem Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie regulacji prawnych dotyczących zamieszkiwania i samowoli budowlanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych (znak: IV.7006.37.2016.KD/ZA), które zostało opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezydium Krajowej Rady PZD uznaje za konieczne odniesienie się do poglądów zawartych w tych wystąpieniach. 

                                                                                           <czytaj więcej>
14.03.2016
Głos Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ustawy o ROD

W mediach społecznościowych został opublikowany list od Ministra Infrastruktury i Budownictwa, który zabrał głos w sprawie zamieszkiwania w ROD i obowiązującej ustawy o ROD. Związek uznał za stosowne opublikowanie wspomnianego listu na stronie pzd.pl ze względu na to, że sprawa jest przedmiotem uwagi całego środowiska działkowego i mediów.
                                                         
List otwarty Prezydium KR PZD do Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara

Spokój środowiska działkowego kolejny już raz został zburzony. Wszystko za sprawą Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, który odpowiadając na prośby garstki osób szukających usprawiedliwienia dla faktu bezpardonowego łamania prawa, szukają wsparcia u organów państwowych. Niestety RPO bez dokładnego przeanalizowania sprawy, a także bez podjęcia dyskusji z reprezentującą milion działkowych rodzin organizacją, skierował list do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sugerując konieczność przyjrzenia się funkcjonowaniu nowej ustawy działkowej. Dlatego też Prezydium KR PZD zdecydowało się udzielić wyczerpującej odpowiedzi na podnoszone kwestie - pod postacią Listu otwartego, by w sposób jawny wyjaśnić wszelkie wątpliwości, jakie mogą pojawiać się po wystąpieniu RPO.
                                                                <czytraj więcej>
4.03.2016
Komunikat KR PZD w sprawie sprzedaży działek z ponadnormatywną altaną

UWAGA OSTRZEŻENIE!!!
Nie kupuj kłopotów


Na wielu popularnych portalach internetowych, gdzie zamieszcza się różnego rodzaju informacje o kupnie, sprzedaży lub wynajmie nieruchomości ukazują się również ogłoszenia, w których oferowana jest sprzedaż domu mieszkalnego na działce rekreacyjnej. Sprzedający wszelkimi sposobami i metodami zachwalają swoje budynki, ich wyposażenie, usytuowanie i wszystkie wygody, w jakie zostały wyposażone prezentowane domy. Dołączają też wiele zdjęć, na których widać, że rzeczywiście są to bardzo ładne i gotowe do zamieszkania domy jednorodzinne. Ceny oferowane przez sprzedających są zróżnicowane, ale wydają się rażąco niskie w porównaniu z cenami domów na innych terenach. I to powinno u każdego, kto choćby z ciekawości przegląda ogłoszenia o zamiarze nabycia działki z altaną, zrodzić podstawowe pytanie: dlaczego tak jest i czy to aby nie jest ogłoszenie, które wprowadza potencjalnego kupca w błąd i nie przysporzy mu w przyszłości samych kłopotów?
                                   
                                                              <czytaj więcej>

9.02.2016
Dziś jest r.
                                  <link do mapy>
W specjalnym jubileuszowym wydaniu Zielonej Rzeczpospolitej z okazji 35-lecia PZD, polecamy lekturze m.in: Trudna droga do jubileuszu, czyli słowo od Prezesa PZD; Działkowcy o PZD; 35 lat wspólnej historii PZD i działkowców; PZD w liczbach 1981-2016; Kim są polscy działkowcy?; PZD = dobra ustawa dla działkowców; Inicjatywa "Stop Rozbiórkom Altan"; Podatkowe zwycięstwo PZD; Walka o prawa działkowców w "specustawach"; Działkowcy chcą być w PZD; Rok 1990 - 6 tygodni grozy; PZD reguluje stan prawny gruntów; Roszczenia do gruntów ROD; Ogrody nie blokują rozwoju miast; Te programy zmieniły oblicza ogrodów; Wspólnie budujemy przyszłość; Polacy potrzebują ogrodów; Konkurs jubileuszowy. 
Informator Działkowca

W najnowszym numerze Informatora Działkowca: Interpelacje poselskie w sprawie śmieci, Odbyły się Krajowe Dni Działkowca, Jubileuszowe posiedzenie KR PZD, Moc atrakcji w ROD, Dobre wiadomości dla ROD płyną z NFOŚiGW, Opłaty za radio i telewizję w ROD, Zgłoś się do konkursu z okazji 35-lecia PZD, Porady ogrodnicze. Polecamy lekturze!

Pobierz pliki

Gazeta Regionalna

 O naszym Dniu Działkowca zamieściła informację w wydaniu z dnia 9.09.2016 rok.

<czytaj więcej>
9.09.2016

PODZIĘKOWANIA!!!

Do Zarządu ogrodu wpłynęło podziękowanie dla działkowców i Zarządu za aktywny udział w  okręgowych Dniach Działkowca w Żarach.
                            <czytaj więcej>
8.09.2016


UWAGA!!!

W biurze Zarządu w dniach od 30.08. do 15.09. 2016 roku udostępnione będą wnioski nawycinkę drzew z terenu działek.
Wypełnione wnioski należy składać do dnia 30.09.2016 roku w biurze Zarządu.

Informacja powyższa dotyczy działek położonych na gruntach gminy to znaczy sektory III iIV.

                                                  Zarząd
30.08.2016
Najnowszy Informator Działkowca

W najnowszym Informatorze Działkowca: 35-lecie istnienia PZD; Konkurs Jubileuszowy - "PZD - historia i wspomnienia"; Wspólne świętowanie!; Zakończono przegląd ROD i działek; PZD walczy z opłatami za śmieci; Problem meldowania w ROD; Milionowe inwestycje w ogrodach oraz wyniki konkursów krajowych i porady ogrodnicze. Polecamy lekturze!

Najnowszy Informator Działkowca

W najnowszym Informatorze Działkowca przeczytasz m.in.: Spotkanie z Rzecznikiem, Krajowe Dni Działkowca i Jubileusz PZD, Przegląd ogrodów i działek, Czym grozi nielegalne budownictwo w ROD?, Inwestycje w ROD w 2015 roku. Serdecznie polecamy lekturze!
         
 
Zielona Rzeczpospolita na lato

W najnowszym numerze Zielonej
Rzeczpospolitej przeczytaj koniecznie: Ogrody działkowe rosną w siłę -
wywiad z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim, Biedni z autem za sto
tysięcy, Czy wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich zagrozi altanom?,
Gorący temat - Zawyżone opłaty za śmieci, Ogrody przyjazne niepełnosprawnym, Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek, Nie trujmy siebie i innych.
Najnowszy "Informator Działkowca"

W najnowszym numerze przeczytaj koniecznie: PZD reaguje na wniosek Rzecznika do NSA; Startuje "Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek"; Kasa płynie do ogrodów; Rozmowy w Ministerstwie Infrastruktury; Co słychać w ogrodach działkowych?; Klucz do wiedzy; Porady ogrodnicze; Porady prawne.

Pobierz pliki

UCHWAŁA NR 8

Walnego Zebrania Sprawozdawczego w sprawsie zasad korzystania z energii elektrycznej.
Informator Działkowca
 
W najnowszym Informatorze Działkowca szczególnie polecamy: Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada na list otwarty PZD, Ministerstwa odpowiadają na interpelację Krysty Sibińskiej, Coraz więcej ogrodowych inicjatyw, Jakie odsetki obowiązują w PZD?, Wjazd do ROD, Usuń azbest ze swojego ROD
Wiosenny numer "Zielonej Rzeczpospolitej" już w Twoim ogrodzie!

 

W najnowszym numerze "Zielonej Rzeczpospolitej" polecamy uwadze artykuły: Rzecznik Praw Obywatelskich promuje patologie w ROD?, Sezon na walne zebrania w ROD, Skutki nieprzestrzegania regulaminu ROD, Jak kupić altanę?, Sukces PZD w Sądzie Najwyższym, Skąd wziąć pieniądze na inwestycje w ROD?, Usuwanie azbestu z terenów ROD oraz Porady prawne. Polecamy lekturze!

Pobierz wersję elektroniczną

Przeznaczenie dzialki -      regulamin

Działka w ROD przeznaczona jest do zaspokajania potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie aktywnego wypoczynku i prowadzenia upraw ogrodniczych.

                            <czytaj więcej>
Komunikat KR PZD: zmieniają się zasady wycinki drzew i krzewów - 21.08.2015

W dniu 28 sierpnia br. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów. Te zasady określono w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zwanej dalej: „ustawą”), która ostatnio została gruntownie zmieniona przez nowelizację z 25 czerwca 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045). Co ta zmiana oznacza dla działkowców?
                 
<czytaj więcej>
Uwaga na kleszcze!

Ich liczne pojawienie się w niektórych
województwach (np. mazowieckim, łódzkim) można nazwać już plagą. Kleszcze mogą przenosić groźną bakterię wywołująca boreliozę – chorobę, która może „pustoszyć” organizm nawet wiele lat, zanim zostanie prawidłowo zdiagnozowana. Warto wiedzieć, jak ustrzec się przed kleszczami.
                    <czytaj więcej>
20.04.2016


    BEZPIECZNA DZIAŁKAApelujemy do Państwa o rozwagę i baczne zwracanie uwagi na własne mienie. Nikt nie ochroni nas tak dobrze przed przestępstwem jak my sami zachowując się rozsądnie w każdej sytuacji.                               
Zgłoś swoją altanę do konkursu krajowego "Wzorowa Altana"!

Uważasz, że Twoja altana jest na medal? Masz okazję się tym pochwalić, zgłaszając ją do krajowego konkursu pod nazwą "Wzorowa Altana". W dn. 21 marca br. Prezydium KR PZD podjęło uchwałę o ogłoszeniu konkursu krajowego "Wzorowa Altana". Jest to konkurs otwarty, do którego mogą zgłaszać się bezpośrednio wszyscy działkowcy z ROD zrzeszonych w PZD. Zgłoszenia można przesyłać do biura KR PZD do dnia 25 maja br.

Nie odbieraj takich telefonów!

Kiedy o pierwszej lub drugiej w nocy otrzymujemy telefon, to od razu spodziewamy się najgorszego. Naturalne jest więc to, że widząc takie połączenie o pierwszej lub drugiej w nocy otrzymujemy telefon, to od razu spodziewamy się najgorszego. Naturalne jest więc to, że widząc takie połączenie szybko odbieramy, albo oddzwaniamy. Za naszą troskę możemy jednak słono zapłacić, bo wykorzystają ją oszuści z... Afryki                                                                <czytaj więcej>
12.01.2016
Nowa zakładka – Działkowcy pytają

W związku z ogromną ilością pytań dotyczących różnych zagadnień związanych zarówno z ustawą o ROD, regulaminem ROD, statutem PZD, jak i innymi problemami organizacyjnymi i prawnymi, które pojawiają się wśród użytkowników działek i Zarządów ROD, uruchomiliśmy nową podstronę zatytułowaną: „Działkowcy pytają”. Możną ją znaleźć rozwijając w górnym panelu menu zakładkę „Prawo”.
                                                               
  U W A G A ! 

 Przypomina się o zakazie – parkowania oraz blokowania bram wjazdowych na teren ROD „Zacisze”. Powyższy zakaz podyktowany jest warunkami bezpieczeństwa.
       
                                                                  Zarząd ROD "Zacisze"
                         APEL!

     
Zarząd zwraca się z prośbą do wszystkich użytkowników działek o umiejętne korzystanie z alei w celu dowiezienia materiałów do działki w sposób taki, aby ich niedewastować. Szczególną uwagę należ zwrócić w trakcie intensywnych opadów, gdyż rozmokła ziemia sprzyja  rozjeżdżaniu alei.
Liczymy na rozsądek działkowców i uzasadnione korzystanie z możliwości bezpośredniego wjazdu szczególnie w czasie kiedy otwarte zostały wszystkie bramy.
                                                          Zarząd ROD "Zacisze"

7.04.2015
Altana ogrodowa - jaka powinna być?

Kwestie altanki na działce reguluje szereg przepisów, z którymi warto się zapoznać jeżeli zamierzamy przystąpić do budowy lub nabyliśmy działkę z istniejącą altanką. Na samym początku powinniśmy zadać sobie pytanie, co kryje się pod definicją altanka ogrodowa ? Na to pytanie odpowiada nam Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która w Art.2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) wprowadza definicje altanki działkowej- przez którą należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.

                                                                  <czytaj wiecej>
5.01.2016
Altany i zamieszkiwanie w ROD według prawa działkowego

Temat budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach jest ponownie podejmowany przez Krajową Radę PZD, ponieważ stanowi poważny problem, z którym Związek zmaga się od wielu lat. Nie ulega wątpliwości, że altany o wymiarach przekraczających dopuszczalne normy powstawały w różnych okresach istnienia ogrodów. Mimo że ta kwestia była szczegółowo regulowana w rożnych przepisach, zawsze znaleźli się działkowcy, którzy łamali ustalone normy i budowali altany o powierzchni znacznie przekraczającej dopuszczalne wymiary. Tak sytuacja trwa niestety do dziś.

                                                    <czytaj więcej>
28.01.2016
Strony www dla firm - szybko i za darmo!