<AKTUALNOŚCI>

                        PLAN WYWOZU ŚMIECI NA 2018 ROK

             
1.     23.04    Plac obok działki nr 195        I i II
2.    27.04     Plac obok działki nr 243     III i IV
3.    30.05 lub 1.06    Plac obok działki nr 195   I i II
4.    29.06    Plac obok działki nr 243      III i IV
5.    31.07     Plac obok działki nr 195         I i II
6.    31.08    Plac obok działki nr 243       III i IV
7.    28.09    Plac obok działki nr 195         I i II
8.   15.10      Plac obok działki nr 243      III i IV


          UWAGA!
Kontener ustawiany będzie w wyznaczonym terminie, natomiast zabierany z chwilą napełnienia. 
Komunikat w sprawie konieczności zgłaszania występowania stanowisk barszczu Sosnowskiego 

Barszcz Sosnowskiego to niebezpieczna roślina, która może powodować odczyny alergiczne i poparzenie skóry. Jest szczególnie niebezpieczna w okresie wysokiej temperatury, wówczas nasila się jej parzące działanie. W przypadku kontaktu skóry z barszczem należy jak najszybciej dokładnie umyć ją wodą z mydłem, a następnie okryć i nie wystawiać na działanie słońca przez 2-3 dni.
                                                           <czytaj więcej>
                                                              PRZYPOMNIENIE!
Zarząd przypomina o zakazie hodowli kotów i psów na terenie ogrodu, mówi o tym Regulamin PZD § 68 pkt. 10, który brzmi;

Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się;
wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce. 
Wszystkich kochających i dokarmiających koty prosimy o zastosowanie sie do w/w przepisu.
   KOMUNIKAT !!!
 
Działkowcy, którym dziki wyrządziły szkody proszeni są o dokumentowanie powyższych w formie zdjęć /wskazana jest widoczna data/ i powiadomienie Zarządu. Jednocześnie prosimy o nieusuwanie szkód do czasu przybycia Komisji likwidacyjnej, co nastąpi po wznowienu okresu wegetacyjnego. O terminie likwidacji szkód działkowcy zostaną powiadomieni indywidualnie.

                                                                                         Zarząd
DOKUMENTY DO ZBYCIA PRAW DO DZIAŁKI

Poniżej umieszczone zostały dokumenty potrzebne do zbycia praw do działki.
Sprawy z dyżurów telefonicznych. 

W każdy piątek w godzinach 10.00-15.00 prawnicy Krajowej Rady PZD udzielają działkowcom, osobom zainteresowanym nabyciem prawa do działki w ROD oraz członkom organów PZD porad prawnych w sprawach związanych z nabyciem, posiadaniem, zbyciem prawa do działki w ROD oraz członkostwem w PZD. Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi przez nas zagadnieniami, z którymi zwrócono się do prawników w trakcie ubiegłotygodniowego dyżuru. 
                                                     <czytaj więcej> <2><3><4><5>
Okres balów karnawałowych rozpoczęty! Muzyka łatwa i przyjemna zawsze cieszyła się uznaniem wśród działkowców. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pewnym utworem, który przeniesie każdego w klimaty gorącego lata. 
Znowelizowany statut PZD

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd PZD przyjął zmiany w statucie, jednak znowelizowany statut będzie obowiązywał dopiero po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do momentu jego rejestracji obowiązuje jego dotychczasowa wersja. Ze zmianami w statucie można zapoznać się tu;
        PRZYPOMNIENIE!

Zarząd przypomina o konieczności dokonywania opłat w całości za użytkowanie działki zgodnie z uchwałą nr 5/2018 walnego zebrania sprawozdawczego z dnia 18 marca 2018 roku. Termin opłaty za 2018 rok upływa z dniem 15.06.2018rok.
Obowiązek dokonywania opłat wynika z Ustawy z dnia 13.12.2013r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych art. 33,34 i art. 36 pkt.3ppkt.2, Statutu Polskiego Związku Działkowców §§ 61 i 62, oraz Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego §§ 18, 19 i 20.
                PRZYPOMNIENIE
 
W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym Zarząd przypomina wszystkim użytkownikom działek o należytym zabezpieczeniu mienia na zimę. W przypadku stwierdzenia włamania lub kradzieży o powyższych faktach należy powiadomić policję.
                                                        Zarząd ROD „Zacisze”
       ZAKAZ SPALANIA

Nadeszła jesień i rozpoczęły się jesienne porządki na działkach dlatego Zarząd przypomina działkowcom, że spalanie i palenie ognisk rekreacyjnych na terenie ROD jest zabronione.
Spalanie a przepisy prawa.

Spalania odpadów zakazuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządków w gminach (art. 10 ust. 2a). Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną 5000 zł. Natomiast art. 191. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: Kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny. Należy także podkreślić, że zakaz spalania jest zapisany również w regulaminie ROD (§ 68 pkt. 5), którego każdy działkowiec zobowiązany jest przestrzegać.

Zarząd apeluje o przestrzeganie powyższych za
                         <więcej czytaj w archiwum>