<AKTUALNOŚCI>

KALSK – ARGO TARGI !!!
Zarząd zamierza zorganizować wyjazd chętnych na „AGRO-TARGI” do Kalska w dniu 2.06.2018 roku.
Warunkiem zorganizowania wyjazdu jest pełne obłożenie autokaru, dlatego zapisy przyjmowane będą do dnia 1.05.2018r. na telefon 
 604 268 962.
                        PLAN WYWOZU ŚMIECI NA 2018 ROK

             
1.     23.04    Plac obok działki nr 195        I i II
2.    27.04     Plac obok działki nr 243     III i IV
3.    31.05     Plac obok działki nr 195        I i II
4.    29.06    Plac obok działki nr 243      III i IV
5.    31.07     Plac obok działki nr 195         I i II
6.    31.08    Plac obok działki nr 243       III i IV
7.    28.09    Plac obok działki nr 195         I i II
8.   15.10      Plac obok działki nr 243      III i IV


          UWAGA!
Kontener ustawiany będzie w wyznaczonym terminie, natomiast zabierany z chwilą napełnienia. 
OGŁOSZENIE!

      W dniach 6.04 do 31.12.2018 roku 
zostanie przeprowadzony selekcyjny odstrzał dzików.
Zarząd zwraca się z apelem do działkowców o zachowanie szczególnych środków ostrożności w trakcie trwania odstrzału.
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 

 Dnia 18 marca br. w Żagańskim Pałacu Książęcym odbyło się zebranie sprawozdawcze w naszym ogrodzie za rok 2017. Zebranie otworzył Prezes ogrodu serdecznie witając przybyłych działkowców, członków Komisji Rewizyjnej z jej przewodniczącym Panem Zdzisławem Gałysą oraz członków Zarządu proponując aby zebraniu przewodniczył Pan Robert Patela. Propozycja została przegłosowana jednogłośnie. 
                                    <czytaj więcej>
                                                              PRZYPOMNIENIE!
Zarząd przypomina o zakazie hodowli kotów i psów na terenie ogrodu, mówi o tym Regulamin PZD § 68 pkt. 10, który brzmi;

Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się;
wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce. 
Wszystkich kochających i dokarmiających koty prosimy o zastosowanie sie do w/w przepisu.
   KOMUNIKAT !!!
 
Działkowcy, którym dziki wyrządziły szkody proszeni są o dokumentowanie powyższych w formie zdjęć /wskazana jest widoczna data/ i powiadomienie Zarządu. Jednocześnie prosimy o nieusuwanie szkód do czasu przybycia Komisji likwidacyjnej, co nastąpi po wznowienu okresu wegetacyjnego. O terminie likwidacji szkód działkowcy zostaną powiadomieni indywidualnie.

                                                                                         Zarząd
Nadzwyczajne XIX posiedzenie Krajowej Rady PZD 

W dniu 8 marca 2018 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, któremu przewodniczył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki. Powodem zwołania nadzwyczajnego posiedzenia, była rejestracja przez sąd rejestrowy nowego Statutu PZD oraz rozpoczęcie prac nad nowelizacją Regulaminu ROD. Na posiedzeniu obecna była również w pełnym składzie Krajowa Komisja Rewizyjna.
                                                 <czytaj więcej>
Prezydium KR zainicjowało prace nad nowelizacją Regulaminu ROD. 

W związku z koniecznością dostosowania pozostałych przepisów związkowych do zmienionego statutu (który oczekuje na rejestrację sądową) Prezydium KR obradujące w dniu 23 stycznia 2018 r. postanowiło zainicjować prace nad nowelizacją Regulaminu ROD i podjęło w tej sprawie uchwałę nr 20/2018. Prezydium uznało, że należy rozpocząć szerokie konsultacje wewnątrzzwiązkowe w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego prawa, jak również udoskonalenia zapisów regulaminu dla pożytku działkowców i ROD. Prezydium zachęca wszystkie struktury Związku i działkowców do aktywnego włączenia się w konsultacje poprzez zgłaszanie własnych wniosków i propozycji w celu wypracowania optymalnego kształtu regulaminu ROD.
Działka po zmarłym działkowcu a niezgłoszenie w terminie wniosku przez osoby bliskie.

Do prawników PZD często kierowane są pytania – zarówno ze strony rodzin zmarłych działkowców, jak i członków zarządów ROD, o prawa (roszczenia) przysługujące bliskim zmarłego działkowca w sytuacji, gdy uchybili oni terminowi na zgłoszenie wniosku o ustanowienie prawa do działki po zmarłym działkowcu. 
                                                              <czytaj więcej>
Jeszcze raz o podatku dochodowym 

Do jednostki krajowej PZD ciągle wpływają zapytania, czy osoba zbywająca własność nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce płaci podatek dochodowy od otrzymanego z tego tytułu wynagrodzenia. 
                                                <czytaj więcej>
Zakończył się Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD - relacja 

Zakończył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Polskiego Związku Działkowców. Wzięli w nim udział delegaci z całej Polski. Zebrali się w celu uchwalenia zmian w Statucie wynikających ze zmiany ustawy o stowarzyszeniach. Proponowane przez Krajową Radę PZD zmiany są efektem końcowym wielomiesięcznych prac i konsultacji ze środowiskiem działkowców w całym kraju. 
                                          <czytaj więcej>
Sprawy z dyżurów telefonicznych. 

W każdy piątek w godzinach 10.00-15.00 prawnicy Krajowej Rady PZD udzielają działkowcom, osobom zainteresowanym nabyciem prawa do działki w ROD oraz członkom organów PZD porad prawnych w sprawach związanych z nabyciem, posiadaniem, zbyciem prawa do działki w ROD oraz członkostwem w PZD. Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi przez nas zagadnieniami, z którymi zwrócono się do prawników w trakcie ubiegłotygodniowego dyżuru. 
                                                     <czytaj więcej> <2><3>
Okres balów karnawałowych rozpoczęty! Muzyka łatwa i przyjemna zawsze cieszyła się uznaniem wśród działkowców. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pewnym utworem, który przeniesie każdego w klimaty gorącego lata. 
Znowelizowany statut PZD

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd PZD przyjął zmiany w statucie, jednak znowelizowany statut będzie obowiązywał dopiero po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do momentu jego rejestracji obowiązuje jego dotychczasowa wersja. Ze zmianami w statucie można zapoznać się tu;
        PRZYPOMNIENIE!

Zarząd przypomina o konieczności dokonywania opłat w całości za użytkowanie działki zgodnie z uchwałą nr 3/2017 walnego zebrania sprawozdawczego z dnia 18 marca 2017 roku.
Obowiązek dokonywania opłat wynika z Ustawy z dnia 13.12.2013r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych art. 33,34 i art. 36 pkt.3ppkt.2, Statutu Polskiego Związku Działkowców §§ 61 i 62, oraz Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego §§ 18, 19 i 20.
12.0.2017
                PRZYPOMNIENIE
 
W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym Zarząd przypomina wszystkim użytkownikom działek o należytym zabezpieczeniu mienia na zimę. W przypadku stwierdzenia włamania lub kradzieży o powyższych faktach należy powiadomić policję.
                                                        Zarząd ROD „Zacisze”
       ZAKAZ SPALANIA

Nadeszła jesień i rozpoczęły się jesienne porządki na działkach dlatego Zarząd przypomina działkowcom, że spalanie i palenie ognisk rekreacyjnych na terenie ROD jest zabronione.
Spalanie a przepisy prawa.

Spalania odpadów zakazuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządków w gminach (art. 10 ust. 2a). Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną 5000 zł. Natomiast art. 191. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: Kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny. Należy także podkreślić, że zakaz spalania jest zapisany również w regulaminie ROD (§ 68 pkt. 5), którego każdy działkowiec zobowiązany jest przestrzegać.

Zarząd apeluje o przestrzeganie powyższych za
Spotkanie opłatkowe

W dniu 16 grudnia odbyło się ostatnie w bieżącym roku kalendarzowym posiedzenie Zarządu naszego ogrodu, na które zaproszeni zostali wyróżniający się w pracy na rzecz ogrodu działkowcy. 
                                                    <czytaj więcej>
Obradował Okręgowy Zarząd

W środę (13.12.2017r) odbyło się ostatnie już w bieżącym roku zebranie Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze.
                                     <czytaj więcej>
                         <więcej czytaj w archiwum>