AKTUALNOŚCI

      UWAGA KONKURS!

Zarząd ogłasza konkurs pt. "Moje kwiaty". Celem konkursu jest popularyzacja pięknych kwiatów, które upiększają nasze działki. Aby wziąć udział w konkursie należy w  terminie do dnia         5 sierpnia br. nadesłać na adres meilowy zaciszezagan@gmail.com 5 zdjęć wybranych przez siebie okazów kwiatowych. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w czasie obchodów Dnia Działkowca 2017. Działkowcy najładniejszych okazów zostaną obdarowani atrakcyjnymi upominkami rzeczowymi. Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej, przesłanie zdjęć jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikacje. 
Zapraszamy do udziału w konkursie.
22.06.2017
KOMUNIKAT Prezydium KR PZD z dnia 5 czerwca 2017 r. ws. zmiany zasad wycinki drzew na terenach ROD

W dniu 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew. Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.
                                                         <czytaj więcej>
5.06.2017

Zielona Rzeczpospolita Wiosna 2017 
W najnowszym numerze „Zielonej Rzeczpospolitej” – Wiosna 2017 – na walne zebrania w ROD polecamy uwadze artykuły dotyczące kolejnego medialnego ataku na działkowców, zarządy ROD i Związek: „ Kolejne ataki na PZD”, „Medialna nagonka na Zarządy ROD”, „Senator Staroń znów przeciw działkowcom”, „Prezes TVP zaprzecza faktom”.
Ponadto w numerze: poradnik dla działkowców dot. walnych zebrań w ROD, interpretacje przepisów prawnych odnośnie podatków, artykuł nt. monitoringu w ogrodach, informacja odnośnie aktualnych roszczeń do gruntów ROD oraz informacja o dotacjach gminnych dla ROD.
W numerze nie mogło także zabraknąć artykułów dot. ekologii: „Ogranicz plastik i bądź eco”, „Sypią się mandaty dla działkowców” oraz „Inspektor nadzoru apeluje”. Zachęcamy do czytania.
 
21.04.2017

Czytaj

Informator działkowca 

Najnowsze wydanie Informatora Działkowca możesz już znaleźć na tablicach informacyjnych w swoim ogrodzie. Wśród najważniejszych informacji: tegoroczne obchody 120-lecia ogrodnictwa działkowego, o wsparciu prawnym dla działkowców, corocznych konkursach krajowych, o tym, co każdy działkowiec wiedziec powienien przed walnym zebraniem, a także o nowej książce pt. "ochrona roślin", która wydana została z myślą o działkowcach.
23.03.2017

Uchwały walnego zebrania 2017

Katalog Wiosna 2017 wydawnictwa "działkowiec" 

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem sprzedaży wysyłkowej wydawnictwa "działkowiec", który został przygotowany w związku z rozpoczynającym się już za chwilę sezonem działkowym - Wiosna 2017. W ofercie sprzedaży wysyłkowecj sklepu "działkowiec" znajdują się wyjątkowo piękne i atrakcyjne odmiany kwiatów, bylin, pnączy, drzew ozdobnych, a także drzew i krzewów owocowych w atrakcyjnych dla działkowca cenach. Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem.
Telefoniczne dyżury prawne dla działkowców w OZ PZD 
Prezydium Krajowej Rady PZD wychodząc naprzeciw potrzebom działkowców oraz zarządów ROD podjęło uchwałę ws. obsługi prawnej dla ROD. Obsługa prawna będzie odtąd realizowana w szerszym zakresie niż dotychczas. W związku z tym OZ PZD uruchomiły cykliczne telefoniczne dyżury prawne w swoich oddziałach. Będa mogli z niech skorzystać wszyscy działkowcy oraz członkowie zarządów ROD należących do PZD. Dzięki temu mozliwe będzie bieżące wyjaśnianie pojawiających się wątpliwości wynikających z funkcjonowania w zgodzie z przepisami prawnymi obowiązującymi w PZD. 
Apel KR PZD do Zarządów ROD oraz działkowców 

Krajowa Rada PZD zwraca się z apelem do wszystkich struktur Związku o konsekwentne stosowanie ustawy o ROD. Regulaminu ROD, Statutu PZD i innych przepisów związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem ROD oraz poprawne egzekwowanie obowiązującego prawa od działkowców. Nikt nie może dostarczać nawet pozorów wypaczania ustawy o ROD i przepisów związkowych. Równie ważnym aspektem jest okazywanie przez Zarządy ROD i działaczy ogrodowych empatii w relacjach z użytkownikami działek, a także - jeśli jest to możliwe - rozwiązywanie trudnych lub spornych spraw w oparciu o przepisy prawa z poszanowaniem zasad społecznych
                                             <czytaj więcej>
Komunikat Krajowej Rady PZD dot. zasady wycinki drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 r. 

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., w znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów – także na działkach w ROD. Podkreślenia jednak wymaga, że działkowcy nie zostali objęci ogólnym wyłączeniem od uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Uprawnienie to zostało bowiem przyznane jedynie osobom fizycznym, które są właścicielami nieruchomości. Działkowiec zaś jest wprawdzie właścicielem nasadzeń, natomiast nieruchomość (działka) jest przez działkowca dzierżawiona.
                                                             <czytaj więcej>
13.01.2017
                      ZAKAZ SPALANIA

Nadeszła jesień i rozpoczęły się jesienne porządki na działkach dlatego Zarząd przypomina działkowcom, że spalanie i palenie ognisk rekreacyjnych na terenie ROD jest zabronione.
Spalanie a przepisy prawa.

Spalania odpadów zakazuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządków w gminach (art. 10 ust. 2a). Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną 5000 zł. Natomiast art. 191. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: Kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny. Należy także podkreślić, że zakaz spalania jest zapisany również w regulaminie ROD (§ 68 pkt. 5), którego każdy działkowiec zobowiązany jest przestrzegać.

Zarząd apeluje o przestrzeganie powyższych zasad.
2.10.2016
                         <więcej czytaj w archiwum>
DZIAŁKA ROKU         2017!!!      
Zarząd ogłasza Konkurs pn. "Działka Roku 2017". W konkursie udział wezmą działki zgłoszone przez działkowców w terminie do dnia 20 lipca br. Zgłoszenia przyjmowane będą w trakcie dyżurów tj. w dniach 4, 11, 18 w godz. 17,00-18,00 lub meilowo na adres zaciszezagan@gmail.com. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową w trakcie obchodów Dnia Działkowca.
Zapraszamy chętnych do udziału w konkursie.
                                                               Zarząd
28.06.2017
                            UWAGA!
Od dnia 28.04 br na terenie ogrodu będzie podstawiany naprzemiennie kontener na odpady niesegregowane w miejscu jak w latach wcześniejszych.
       W dniu 23.06. br dla sektorów I i II do czasu                                           napełnienia
          Do kontenera zabrania się wrzucać:
                          - gruzu;
                          - ziemi;
                          - odpadów zielonych;
                          - odpadów wielkogabarytowych;
                          - itp.;
Zarząd zwraca się prośbą do wszystkich działkowców o przestrzeganie powyższych zalecń. Nie dostosowanie się do w/w wymogów skutkowało będzie wyższymi opłatami za wywóz odpadów a co za tym idzie wcześniejsze wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na usuwanie odpadów  i wcześniejsze zakończenie oczyszczania ogrodu. 
                                                        Zarząd

       Informator działkowca 

Najnowsze wydanie Informatora Działkowca możesz już znaleźć na tablicach informacyjnych w swoim ogrodzie. Wśród najważniejszych informacji: o problemie usuwania nieczystości ciekłych z terenów ROD i łamaniu prawa, o dzikich wysypiskach śmieci wokół ogrodów, o przetrzymywaniu zwięrząt w ROD, o dyżurach prawnych w KR i OZ PZD, o mandatach za spalanie na działce i o walnych zebraniach, które trwają do 15 maja br. Zachęcamy do czytania!

UWAGA WEŹ UDZIAŁ W DEBACIE!

DEBATA SPOŁECZNA – POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW

W dniu 23 maja br. gościliśmy przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu w ramach debaty społecznej poświęconej bezpieczeństwu.
Tematami debaty były następujące zagadnienia:
- zapobieganie i zwalczanie przestępczości przeciwko mieniu;
- bezpieczeństwo seniorów;
- bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
- promowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji „Moja Komenda” i programu „Dzielnicowy bliżej nas”
                                      <czytaj więcej>
Gazeta Regionalna o debacie społecznej <czytaj więcej>
„Sprzedaż” działki a podatek dochodowy od osób fizycznych 

Do Krajowej Rady PZD napływają liczne zapytania działkowców na temat podatku dochodowego od osób fizycznych, a w szczególności: czy przy „sprzedaży” działki w ROD od ceny uzyskanej w wyniku przeniesienia dzierżawy działkowej i sprzedaży nasadzeń i naniesień należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?
                                             <czytaj więcej>
15.05.2017
List Prezydium KR PZD do Adam Lipińskiego, pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania 

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich od dawna wykorzystywana jest do bezpodstawnych ataków na ustawę o ROD oraz PZD. Prezydium Krajowej Rady PZD uznało za słuszne odnieść się do niesprawiedliwych osądów i fałszywych oskarżeń, jakie zostały sformułowane w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich do pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego i pełnomocnika rządu ds. równego traktowania Adama Lipińskiego. Rzecznik posługując się tendencyjnymi interpretacjami, a nawet nieprawdziwymi zarzutami ponownie kwestionuje regulacje prawne zawarte w ustawie o ROD. Dlatego zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z wystąpieniem Prezydium KR PZD do Adama Lipińskiego.
                                       <czytaj więcej>
23.03.2017
List Prezydium KR PZD do Rzecznika Praw Obywatelskich 

Kolejny już raz instytucja Rzecznika staje się bronią w walce przeciwko ustawie o ROD, a metodą podważania zapisów jest kwestionowanie działalności PZD i podważanie jego znaczenia dla ogrodnictwa działkowego w Polsce. Tym razem w swoim wystąpieniu RPO zwrócił uwagę na rzekome problemy, jakich doświadczają nowe stowarzyszenia próbujące się wyłączyć. 
                                                     <czytaj więcej>
21.03.2017
List otwarty Prezydium KR PZD ws. listu prezesa TVP do RPO 

Prezes TVP Jacek Kurski w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich ws. krzywdzącej i zmanipulowanej nagonki na środowisko działkowe na antenie telewizji publicznej, zaprzeczył faktom i posunął się do oburzających insynuacji, które nie mogą pozostać bez odpowiedzi. W związku z tym Prezydium Krajowej Rady PZD wystosowało List otwarty, w którym odniosło się do nieprawdziwych stwierdzeń prezesa Kurskiego. 
                                                 <czytaj więcej>
21.03.2017
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Dnia 18 marca 2017 roku w naszym ogrodzie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w czasie którego dokonano podsumowania działalności Zarządu za 2016 rok. Zebranie otwarł Prezes Zarządu Karol Wojtysiak serdecznie witając przybyłych działkowców członków PZD, przybyłego na nasze zebranie Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze Pana Mariana Pasińskiego oraz Honorowego Prezesa Pana Władysława Gałka. 
                                <czytaj więcej>
19.03.2017
Strony www dla firm - szybko i za darmo!