<AKTUALNOŚCI>

ZAPROSZENIE!!!
Zarząd ROD „Zacisze” zaprasza działkowców na uroczyste 
obchody 35-lecia powstania ogrodu połączone z dniem działkowca.
Uroczystości odbędą się dnia 8.09.2018r.o godz. 15,00 
                           przy ul. Starowiejskiej.
                                                                                      PLAN WYWOZU ŚMIECI NA 2018 ROK

             
1.     23.04    Plac obok działki nr 195        I i II 
2.    27.04     Plac obok działki nr 243     III i IV 
          3.    30.05 lub 1.06    Plac obok działki nr 195   I i II 
 4.    29.06    Plac obok działki nr 243      III i IV 
5.    31.07     Plac obok działki nr 195         I i II 
  6.    31.08    Plac obok działki nr 243       III i IV 
7.    28.09    Plac obok działki nr 195         I i II 
 8.   15.10      Plac obok działki nr 243      III i IV 

          UWAGA!
Kontener ustawiany będzie w wyznaczonym terminie, natomiast zabierany z chwilą napełnienia. 
Mycie i naprawa pojazdów mechanicznych na terenie ROD 
Prawo obowiązujące w Polsce jednoznacznie zakazuje mycia pojazdów mechanicznych, a więc i samochodów, motorowerów, skuterów czy motocykli w miejscach do tego nie przeznaczonych. Wynika z tego, że możliwe jest mycie tych pojazdów tylko wówczas, gdy miejsce jest wyposażone m.in. w odpływ brudnej wody do kanalizacji miejskiej. W Rodzinnych Ogrodach Działkowych sprawę tą reguluje § 68 pkt.8 Regulaminu ROD, który w jednoznaczny i nie pozostawiający żadnych wątpliwości interpretacyjnych zabrania mycia i naprawiania wszelkich pojazdów mechanicznych.
                                                      <czytaj więcej>
Zakaz uprawy maku na terenie ROD 

Na terenie całej Polski, zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, obowiązuje zakaz uprawy maku wysokomorfinowego. Również w Regulaminie ROD znajduje się odpowiedni zapis – § 57 wprowadza w ROD „całkowity zakaz uprawy maku oraz innych roślin, których uprawa jest zakazana na terenie Rzeczypospolitej”.
                                                     <czytaj więcej>
Publikujemy nowelizację Regulaminu ROD - 03.07.2018

Regulamin ROD jest podstawowym dokumentem obowiązującym w ogrodach działkowych. Normuje m. in. zagadnienia dotyczące funkcjonowanie ogrodu, jego zagospodarowanie, zasady użytkowania działki, a także odnosi się do kwestii porządkowych. Co więcej, dokument ten obowiązuje nie tylko działkowców, ale każdą osobę przebywającą na terenie ogrodu. W dniu 28 czerwca br. Krajowa Rada PZD uchwaliła nowelizację Regulaminu ROD. Ta zmiana była przede wszystkim podyktowana koniecznością dostosowania regulaminu ROD do nowych zapisów statutowych, wprowadzających szereg rozwiązań, które należało włączyć w obieg prawa związkowego. Nowelizacja nie polegała jednak tylko na dostosowaniu regulaminu do statutu, ale obejmowała również korektę niektórych przepisów w stworzenie optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania ogrodów.
                                                       <czytaj więcej>
        PRZYPOMNIENIE!

Zarząd przypomina o konieczności dokonywania opłat w całości za użytkowanie działki zgodnie z uchwałą nr 5/2018 walnego zebrania sprawozdawczego z dnia 18 marca 2018 roku. Termin opłaty za 2018 rok upływa z dniem 15.06.2018rok.
Obowiązek dokonywania opłat wynika z Ustawy z dnia 13.12.2013r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych art. 33,34 i art. 36 pkt.3ppkt.2, Statutu Polskiego Związku Działkowców §§ 61 i 62, oraz Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego §§ 18, 19 i 20.
                                                              PRZYPOMNIENIE!
Zarząd przypomina o zakazie hodowli kotów i psów na terenie ogrodu, mówi o tym Regulamin PZD § 68 pkt. 10, który brzmi;

Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się;
wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce. 
Wszystkich kochających i dokarmiających koty prosimy o zastosowanie sie do w/w przepisu.
DOKUMENTY DO ZBYCIA PRAW DO DZIAŁKI

Poniżej umieszczone zostały dokumenty potrzebne do zbycia praw do działki.
Wirtualny spacer po lipcowym numerze miesięcznika "Mój Ogródek"
Wirtualny spacer po lipcowym numerze miesięcznika "działkowiec" 
Sprawy z dyżurów telefonicznych. 

W każdy piątek w godzinach 10.00-15.00 prawnicy Krajowej Rady PZD udzielają działkowcom, osobom zainteresowanym nabyciem prawa do działki w ROD oraz członkom organów PZD porad prawnych w sprawach związanych z nabyciem, posiadaniem, zbyciem prawa do działki w ROD oraz członkostwem w PZD. Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi przez nas zagadnieniami, z którymi zwrócono się do prawników w trakcie ubiegłotygodniowego dyżuru. 
                                                     <czytaj więcej> <2><3><4><5>
A może tak trochę naszych klimatów!
                         <więcej czytaj w archiwum>