<AKTUALNOŚCI>

Z A P R O S Z E N I E !!!

Zarząd zaprasza działkowców na uroczyste obchody „Dnia Działkowca 2017” oraz 120 rocznicy powstania ogrodnictwa działkowego w naszym kraju.
W/w uroczystości odbędą się w dniu 2 września przy Domu Działkowca godz. 15,00.
W trakcie uroczystości ogłoszone zostaną wyniki przeglądu działek i konkursu „Moje kwiaty” połączone z wręczeniem wyróżnionym nagród.
Wśród uczestników przeprowadzona zostanie loteria kwiatowa.

Zapraszamy!!!
             Moje kwiaty!

Zakończone zostało przyjmowanie zdjęć do konkursu "Moje kwiaty" 2017.
                                                      <tu kwiaty>
Znamy już laureatów krajowego konkursu na Wzorową Działę Roku 2017! 

W dniu 19 lipca br. Prezydium KR PZD zadecydowało o wynikach jednego z najbardziej lubianych i popularnych konkursów krajowych na "Wzorową Działką Roku 2017". Do tegorocznej rywalizacji zgłoszono 28 działek, których użytkownicy należą do grona laureatów ubiegłorocznych konkursów na szczeblu okręgowym.
                                          <czytaj więcej>
21.07.2017
120-lecie ruchu ogrodnictwa działkowego

  W dniu 1 lipca br na terenie najstarszego ogrodu działkowego w Polsce - ROD im. " Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim odbyła się uroczysta inauguracja obchodów 120- lecia ruchu ogrodnictwa działkowego. W uroczystościach tych udział wzięła delegacja naszego okręgu. Delegacji przewodniczył Prezes OZ PZD w Zielonej Górze Pan Marian Pasiński, w skład delegacji wchodził również Prezes naszego ogrodu. 
                         Zdjęcia z uroczystości
INFORMACJA FINANSOWA ZA 2016 ROK
                   <czytaj tu>
„Sprzedaż” działki a podatek dochodowy od osób fizycznych 

Do Krajowej Rady PZD napływają liczne zapytania działkowców na temat podatku dochodowego od osób fizycznych, a w szczególności: czy przy „sprzedaży” działki w ROD od ceny uzyskanej w wyniku przeniesienia dzierżawy działkowej i sprzedaży nasadzeń i naniesień należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?
                                             <czytaj więcej>
15.05.2017
                            UWAGA!
Od dnia 28.04 br na terenie ogrodu będzie podstawiany naprzemiennie kontener na odpady niesegregowane w miejscu jak w latach wcześniejszych.
       W dniu 23.06. br dla sektorów I i II do czasu                                           napełnienia
          Do kontenera zabrania się wrzucać:
                 - gruzu;
                 - ziemi;
                 - odpadów zielonych;
                 - odpadów wielkogabarytowych;
                 - itp.;
Zarząd zwraca się prośbą do wszystkich działkowców o przestrzeganie powyższych zalecń. Nie dostosowanie się do w/w wymogów skutkowało będzie wyższymi opłatami za wywóz odpadów a co za tym idzie wcześniejsze wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na usuwanie odpadów  i wcześniejsze zakończenie oczyszczania ogrodu. 
                                                        Zarząd
Problem pojawiających się dzików w ROD

  Niemal każdego dnia w wielu miejscach naszego kraju pojawiają się informacje i zgłoszeń od osób, które informują o dzikich zwierzętach pojawiających się w ogrodach działkowych i nierzadko niszczących działkowy dobytek czy i infrastrukturę. Głównym powodem pojawiania się dzików w mieście jest łatwy dostąp do pożywienia - informuje portal chojna.pl.
                                       <czytaj więcej>
14.07.2017
       ZAKAZ SPALANIA

Nadeszła jesień i rozpoczęły się jesienne porządki na działkach dlatego Zarząd przypomina działkowcom, że spalanie i palenie ognisk rekreacyjnych na terenie ROD jest zabronione.
Spalanie a przepisy prawa.

Spalania odpadów zakazuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządków w gminach (art. 10 ust. 2a). Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną 5000 zł. Natomiast art. 191. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: Kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny. Należy także podkreślić, że zakaz spalania jest zapisany również w regulaminie ROD (§ 68 pkt. 5), którego każdy działkowiec zobowiązany jest przestrzegać.

Zarząd apeluje o przestrzeganie powyższych zasad.
2.10.2016
Informator Działkowca 

Wśród najważniejszych informacji, które w lipcu znajdziesz na ogrodowych tablicach informacyjnych w swoim ROD m.in. o rozpoczetych 1 lipca br. w Koźminie Wielkopolskim obchodach jubileuszowych 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce, dotacjach dla ROD, pożyczkach z Funduszu Samopomocowego PZD, wystąpieniu KR PZD do ministra środowiska ws. śmieci, nowych zasadach segragowania śmieci, likwidacjach ROD, pracach nad statutem oraz wspólnym świętowaniu w Bytomiu podczas Krajowych Dni Działkowca, które odbęda się 26 sierpnia br. 
        PRZYPOMNIENIE!

Zarząd przypomina o konieczności dokonywania opłat w całości za użytkowanie działki zgodnie z uchwałą nr 3/2017 walnego zebrania sprawozdawczego z dnia 18 marca 2017 roku.
Obowiązek dokonywania opłat wynika z Ustawy z dnia 13.12.2013r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych art. 33,34 i art. 36 pkt.3ppkt.2, Statutu Polskiego Związku Działkowców §§ 61 i 62, oraz Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego §§ 18, 19 i 20.
12.0.2017
Zielona Rzeczpospolita Lato                  2017 
W najnowszym numerze „Zielonej Rzeczpospolitej” – Lato 2017, który na koniec czerwca trafił już do wszystkich ogrodów m.in. o nowelizacji statutu PZD, o obchodzonym w tym roku jubileuszu 120-lecia, w tym o historii najstarszego ogrodu w Polsce i Europie, o korzystych dla działkowcach orzeczeniach NSA, Sądu Najwyższego i innych sprawach związanych np. z roszczeniami, a także wiele innych ciekawych tematów, które poruszają aktualne i wazne tematy dotyczące zdobywania środów na rozwój ROD. Zachęcamy do czytania w wersji on-line.
                       

czytaj


Zielona Rzeczpospolita Wiosna 2017 
W najnowszym numerze „Zielonej Rzeczpospolitej” – Wiosna 2017 – na walne zebrania w ROD polecamy uwadze artykuły dotyczące kolejnego medialnego ataku na działkowców, zarządy ROD i Związek: „ Kolejne ataki na PZD”, „Medialna nagonka na Zarządy ROD”, „Senator Staroń znów przeciw działkowcom”, „Prezes TVP zaprzecza faktom”.
Ponadto w numerze: poradnik dla działkowców dot. walnych zebrań w ROD, interpretacje przepisów prawnych odnośnie podatków, artykuł nt. monitoringu w ogrodach, informacja odnośnie aktualnych roszczeń do gruntów ROD oraz informacja o dotacjach gminnych dla ROD.
W numerze nie mogło także zabraknąć artykułów dot. ekologii: „Ogranicz plastik i bądź eco”, „Sypią się mandaty dla działkowców” oraz „Inspektor nadzoru apeluje”. Zachęcamy do czytania.
 
21.04.2017

Czytaj

List Prezydium KR PZD do Adam Lipińskiego, pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania 

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich od dawna wykorzystywana jest do bezpodstawnych ataków na ustawę o ROD oraz PZD. Prezydium Krajowej Rady PZD uznało za słuszne odnieść się do niesprawiedliwych osądów i fałszywych oskarżeń, jakie zostały sformułowane w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich do pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego i pełnomocnika rządu ds. równego traktowania Adama Lipińskiego. Rzecznik posługując się tendencyjnymi interpretacjami, a nawet nieprawdziwymi zarzutami ponownie kwestionuje regulacje prawne zawarte w ustawie o ROD. Dlatego zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z wystąpieniem Prezydium KR PZD do Adama Lipińskiego.
                                       <czytaj więcej>
23.03.2017

Jak pielęgnować ogród w czasie upałów? 
Słoneczne lato i upalne dni kojarzą się najczęściej z wypoczynkiem, relaksem i wakacjami. Jednak w czasie wypoczynku na działce musimy pamiętać, że upały to wyjątkowo trudny czas dla roślin. Jak pomóc im przetrwać?
                                                   <czytaj więcej>
Telefoniczne dyżury prawne dla działkowców w OZ PZD 
Prezydium Krajowej Rady PZD wychodząc naprzeciw potrzebom działkowców oraz zarządów ROD podjęło uchwałę ws. obsługi prawnej dla ROD. Obsługa prawna będzie odtąd realizowana w szerszym zakresie niż dotychczas. W związku z tym OZ PZD uruchomiły cykliczne telefoniczne dyżury prawne w swoich oddziałach. Będa mogli z niech skorzystać wszyscy działkowcy oraz członkowie zarządów ROD należących do PZD. Dzięki temu mozliwe będzie bieżące wyjaśnianie pojawiających się wątpliwości wynikających z funkcjonowania w zgodzie z przepisami prawnymi obowiązującymi w PZD. 
                         <więcej czytaj w archiwum>