ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2017 rok

Dnia 18 marca 2017 roku w naszym ogrodzie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w czasie którego dokonano podsumowania działalności Zarządu za 2016 rok. Zebranie otwarł Prezes Zarządu Karol Wojtysiak serdecznie witając przybyłych działkowców członków PZD, przybyłego na nasze zebranie Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze Pana Mariana Pasińskiego oraz Honorowego Prezesa Pana Władysława Gałka.
Przewodniczącym zebrania został wybrany Pan Robert Patela natomiast protokólantem Pani Teresa Ejsmont. Sprawozdanie merytoryczne jak i finansowe za 2016 rok przedstawił Prezes Zarządu podkreślają w swym wystąpieniu fakt, że rok ubiegły to rok jubileuszu 35-lecia powstania Polskiego Związku Działkowców, w które to obchody aktywnie się włączyliśmy poprzez udział w Okręgowych Dniach Działkowca oraz uroczystych obchodach Dnia Działkowca w naszym ogrodzie. Rok miniony to rok w którym ogród zostały wyróżniony w przeglądzie w Konkursie Okręgowym „Ogród Roku 2016” a działka nr 208 w Konkursie „Działka Roku 2016” zdobyła pierwsze miejsce w naszym Okręgu. W minionym roku spotkaliśmy się z atakami na Związek, których autorami byli RPO, Gazeta Wyborcza i TVP związku z zaistniałą sytuacją wystosowaliśmy stanowiska i listy w obronie Związku. Sprawozdanie merytoryczne jak i finansowe zostało przyjęte z zainteresowaniem zebranych, którzy w trakcie dyskusji nie wnieśli uwag. W dyskusji poruszone zostały istotne sprawy dotyczące poprawy estetyki ogrodu. Na zakończenie dyskusji głos zabrał Prezes OZ Pan Marian Pasińki, który zapoznał zebranych z aktualną sytuacją w Związku zwracając szczególną uwagę na ciągłe ataki na Związek przedstawiając go w krzywym zwierciadle. Na zakończenie swego wystąpienia Pan prezes podziękował Zarządowi za pracę w minionym roku jak również działkowcom za udzielane wsparcie i życzył wszystkim pomyślności jak również dużo zdrowa w roku bieżącym. Następnie zebrani przyjęli w głosowaniach uchwały regulujące zasady działania Zarządu na rok bieżący oraz wystosowali list do Prezesa TVP. Na zakończenie zebrania Prezes Zarządu podzielił się informacją, że na przełomie maja-czerwca do naszego ogrodu zostanie uruchomiona linia autobusowa co ułatwi dotarcie do ogrodu ludziom starszym.
Zebranie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.
                                                                                        <więcej zdjęć tu>

Uchwały zebrania sprawozdawczego