KRAJOWE DNI DZIAŁKOWCA

 

      W dniu 26 sierpnia w Bytomiu odbyły się Krajowe Dni Działkowca 2017 w których to udział wzięła delegacja okręgu a w jej składzie przedstawiciele naszego ogrodu Państwo Beata i Piotr Węglik oraz Prezes ogrodu. Tegoroczne obchody Dnia Działkowca miały szczególnie uroczysty przebieg ze względu na jubileusz 120 rocznicy powstania ogrodów działkowych w Polsce. Dla naszego ogrodu to także wyjątkowe uroczystości gdyż w ich trakcie Państwo Węgilk odebrali z rąk wiceprezesa Krajowej Rady Pana Tadeusza Jarzębaka laur w konkursie „Działka Roku 2017”. Pani Beata Węglik została wyróżniona przyznaną przez Prezydium Krajowej Rady złotą odznaką „Zasłużonego Działkowca”. Uczestnicy Krajowych Dni Działkowca uhonorowani zostali okolicznościowym dyplomem z okazji 120-lecia powstania ogrodnictwa działkowego na terenie Polski. Uroczystości uświetniały występy artystyczne ; orkiestry górniczej, Juliusza Ursyna Niemcewicza-tenora oraz Krzysztofa Rospondka. Kończąc oficjalną część uroczystości głos zabrał Prezes Krajowej Rady Pan Eugeniusz Kondracki, dziękując wszystkim przybyłym za udział a za ich pośrednictwem przekazał serdeczne pozdrowienia i życzenia wszystkim działkowcom. Uroczystości przebiegły w miłej i serdecznej atmosferze z żalem opuszczano gościnny Bytom mówiąc do zobaczenia za rok.