Spotkanie opłatkowe.

                   Dnia 12 grudnia br. w siedzibie Zarządu odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu, w którym udział wzięli zaproszeni wyróżniający się działkowcy. Posiedzenie to połączone było z tradycyjnym spotkaniem opłatkowym, które stało się już tradycją od kilku lat w naszym ogrodzie.
                Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Pan Karol Wojtysiak, który serdeczne powitał wszystkich przybyłych szczególnie gorąco powitał przybyłego wiceprezesa Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze Pana Stanisława Trziszkę-Ozgowicza oraz Honorowego Prezesa naszego ogrodu Pana Władysława Gałka. W swym wystąpieniu Pan Prezes podziękował za  cało roczną pracę dla dobra ogrodu Zarządowi, Komisji Rewizyjnej oraz zebranemu aktywowi ogrodowemu stwierdzając, że dzięki zaangażowaniu każdego z obecnych rok bieżący możemy zaliczyć do udanych. Kończąc swoje krótkie wystąpienie Prezes Zarządu złożył zebranym a za ich pośrednictwem wszystkim działkowcom serdeczne życzenia świąteczno – noworoczne, aby zbliżające się święta upłynęły w serdecznej rodzinnej atmosferze, w blasku choinkowych świec, zdrowiu a nadchodzący Nowy Rok przyniósł wiele radości, spełnienił marzenia a działki wydały obfite plony.
                     Następnie głos zabrał Pan Stanisław Trziszka-Ozgowicz poinformował zebranych, że ogród oceniany jest bardzo wysoko a to za sprawą dobrej pracy Zarządu ogrodu jak i dobrej atmosfery jaka panuje w ogrodzie. Kończąc swoje wystąpienie przekazał pozdrowienia i życzenia świąteczne i noworoczne od Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze, życzył wszystkim dużo zdrowia, ciepła rodzinnego oraz wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku 2016.
                    Po złożonych życzeniach zebrani połamali się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia. Atmosfera w trakcie spotkania była ciepła i serdeczna tak jak przystało na rodzinę działkową co stwierdzili zebrani - inaczej być nie może bo to przecież jest - RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY.

                                                       
                                                                        <zdjęcia zobacz tu>