WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2016Dnia 10.04.2016 roku w naszym ogrodzie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące działalność Zarządu za2015 rok.
Zebranie otwarł serdecznie witając wszystkich działkowców a szczególnie Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze Pana Mariana PASIŃSKIEGO, oraz Prezesa Honorowego Pana Władysława GAŁKA. Na wstępie zebrania Prezes poinformował o Uchwale Krajowej Rady PZD przyznającej Panom Antoniemu WÓJCIK oraz Lechosławowi FECHNER odznaki „Za Zasługi dla PZD”, natomiast Panowie : Robert PATELA, Mieczysław DOROCIAK, Lucjan TAŃCZYK oraz Zdzisław WINIARSKI uhonorowani zostali złotymi odznakami „Zasłużony Działkowiec”. Odznaczenia wyróżnionym wręczył Pan Marian Pasiński, który jednocześnie poinformował zebranych o wyróżnieniu Pana Władysława Gałka upominkiem za długoletnią pracę na rzecz ogrodu ufundowanym przez Prezesa Krajowej Rady PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego.
Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zebrania, którym wybrano Pana Roberta Patelę. Prezes ogrodu przedstawił sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za 2015 rok podkreślając, że rok miniony do łatwych nie należał a to z powodu wdrażania w życie nowych dokumentów normatywnych. Komisja Rewizyjna wysoko oceniła działania Zarządu wnosząc o udzielenie absolutorium. W dalszej kolejności zebrani zostali poinformowani o zamierzeniach Zarządu na rok bieżący. W trakcie dyskusji głos zabrał Prezes Okręgowego Zarządu, który dokonał oceny pracy Zarządu stwierdzając, że Zarząd dobrze realizuje zadania postawione przed nim oraz zapoznał z sytuacją w Związku kładąc szczególny nacisk na wydarzeniach ostatniego czasu a związane jest to z zamieszkiwaniem na działkach jak i ponadnormatywną zabudową altan. Ustawa o ROD mówi wyraźnie zamieszkiwanie na działkach jest zabronione. Tym samym Pan Prezes nakreślił również kierunki pracy na rok bieżący. Na zakończenie życzył Zarządowi jak i wszystkim działkowcom wszelkiej pomyślności oraz dużo zdrowia.
Walne Zebranie przyjęło uchwały ukierunkowujące działania Zarządu na rok bieżący. Zebranie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

Pobierz pliki