NARADA SZKOLENIOWA

W dniu 30 stycznia 2017 roku w Domu Działkowca ROD „Zacisze” odbyła się narada szkoleniowa prezesów i sekretarzy Zarządów ROD rejonu Żagań. Naradzie przewodniczył Prezes OZ PZD w Zielonej Górze Pan Marian Pasiński a udział wzięli Prezesi i sekretarze ROD, Pani Zofia Grzeszczyszyn członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Pan Zbigniew Tarwacki instruktor d.s. inwestycji i remontów OZ. Tematy szkolenia to; najważniejsze zadania do realizacji przez Zarządy ROD w 2017 roku, w tym zapoznanie z apelem KR PZD z dnia 15 grudnia 2016 roku, organizacyjne i merytoryczne przygotowanie walnych zebrań sprawozdawczych oraz wnioski do pracy zarządów wynikające z przeprowadzonych kontroli przez Okręgową Komisje Rewizyjną oraz biuro OZ. 
Z zadaniami stojącymi przed Zarządami oraz z sytuacją w Związku zapoznał Prezes OZ kładąc szczególny nacisk na zadania wynikające z apelu skierowanego do działkowców przez Krajową Radę PZD. W swym wystąpieniu podkreślił, że sytuacja nie jest łatwa bo w dalszym ciągu Związek atakowany jest przez nieprzychylne nam instytucje jak i media. Wywiązała się krótka dyskusja w trakcie której postanowiono wystosować list do Redaktora naczelnego Gazety Wyborczej protestując tym samym przeciwko zakłamywaniu prawdy o Związku. /Treść listu poniżej/  Następnie przystąpiono do omawiania tez związanych z przygotowaniem walnych zebrań. Szczególną uwagę zwrócono na staranność w przygotowaniu dokumentów jak i stronę techniczną przeprowadzenia zebrania, jakość zebrania zależy w dużej mierze od zaangażowania w przygotowanie całego Zarządu. Pani Zofia Grzeszczyszyn zapoznała zebranych z wnioskami jakie wypływają z przeprowadzonych kontroli przez OKR jak i przez Biuro Okręgowego Zarządu.
  • Kliknij, aby dodać pliki