Rok 2017

Pobierz pliki

Lata 2015 - 2016

 Lata 2010 - 2014

                                                                                STANOWISKO
 ROD „Zacisze" w Żaganiu w obronie Ustawy o ROD z dnia 8.07.2005r.

 W dniu 27.09.2011 roku odbyło się poszerzone posiedzenie Zarządu ROD „Zacisze" w Żaganiu, w trakcie którego wysłuchaliśmy informacji na temat przebiegu II Kongresu Polskiego Związku Działkowców. Zapoznaliśmy się ze stanowiskami podjętymi w trakcie Kongresu i stajemy w obronie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8. 07. 2005 roku.

 Uważamy, że Ustawa jest dobra i dobrze służy działkowcom dając im poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Działka to oaza spokoju i miejsce wypoczynku a dla wielu z nas jest to dorobek całego życia.

 Biorąc powyższe pod uwagę mówimy zdecydowanie - nie - stanowczo protestujemy przeciwko jakimkolwiek zmianom w Ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 
       Wiceprezes ROD „Zacisze”                                Prezes ROD „Zacisze”
          Zbigniew Mikołajczak                                        Karol Wojtysiak


          Skarbnik ROD „Zacisze”                              Sekretarz ROD „Zacisze”
              Robert Patela                                              Teresa Ejsmont 

                                  Członek Zarządu ROD „Zacisze”
                                           Mieczysław Dorociak
                                                Stanowisko 


 Zarządu ROD „Zacisze” w Żaganiu w obronie Ustawy o ROD z dnia 20.07.2010r. W dniu dzisiejszym na Posiedzeniu Zarządu ROD „Zacisze” w Żaganiu szczegółowo omówiliśmy wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego, w którym zaskarżono 6 artykułów naszej ustawy. 

 Zarząd naszego ogrodu nie zgadza się z zarzutami ujętymi we wniosku I Prezesa SN, gdyż nie znajdują one uzasadnienia w rzeczywistości. Działkowcy chcą w swoich ogrodach wypoczywać a nie politykować. 

 Nie zgadzamy się na jakiekolwiek zmiany w ustawie.


 Podobne rozwiązania funkcjonują w innych krajach Unii Europejskiej.                                       Vice Prezes ROD "Zacisze"                                                              Prezes ROD "Zacisze"                                                                                                                                         /-/ Zbigniew Mikołajczak                       /-/Karol Wojtysiak                                                                                                                                                                                                        
                                                               
           Skarbnik ROD "Zacisze"
          /-/ Robert Patela


 Do wiadomości:

 1. Prezes Trybunału Konstytucyjnego RP
 2. Prezes KR PZD Warszawa
 3. Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze