PRZYPOMNIENIE!!!

Zarząd przypomina o konieczności dokonania opłat za użytkowanie działki w 2017 roku. Termin opłat minął 30.06. zgodnie z uchwałą nr 3/2017 walnego zebrania, jednak Zarząd postanowił przedłużyć termin do dnia 31.07.2017 roku. 

Po tym terminie zalegający z opłatami pozbawieni będą energii elektrycznej w celu „przypomnienia” o konieczności wykonywania uchwał walnego zebrania.
Dostawa energii elektrycznej nastąpi z chwilą uregulowania należności.