Kolegium Prezesów!

W dniu 4.02.2016 roku na terenie ROD „Zacisze” w Żaganiu odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu miasta Żagania. W posiedzeniu udział wzięli; Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze Pan Marian Pasiński oraz Pan Zbigniew Tarwacki Inspektor ds. inwestycji OZ. Zebranych powitał i jednocześnie posiedzeniu przewodniczył Prezes Kolegium Prezesów Karol Wojtysiak.
Prezes OZ Pan Marian Pasiński zapoznał zebranych z działaniami OZ w roku 2015, oraz nakreślił najważniejsze kierunki działania w 2016 roku wynikające z Uchwał XII Krajowego Zjazdu Delegatów, jak i VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD. Na podstawie powyższych Uchwał  przyjęto między innymi takie zadania do realizacji jak;
- propagowanie dorobku XII Krajowego Zjazdu Delegatów, oraz VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów,
- przeprowadzenie kampanii sprawozdawczej w ROD,
- pozyskiwanie środków z Funduszy Unijnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy samorządowych (projekty budżetów obywatelskich),
- wzmożenie działań Zarządów nad ustawową rolą działek (budownictwo ponadnormatywne, zamieszkiwanie i zameldowanie na działkach)
- poprawa stanu zagospodarowania ROD i działek poprzez organizowanie przeglądów, szkoleń, konkursów itp.
- promowanie idei ogrodnictwa działkowego – dorobku Związku, OZ i Zarządów ROD w środkach masowego przekazu.
Pan Zbigniew Tarwacki omówił zagadnienia z zakresu prowadzenia remontów i inwestycji oraz co się z tym wiąże źródeł ich finansowania.
W związku z przedstawionymi zagadnieniami wywiązała się ciekawa i interesująca dyskusja, gdyż przedstawione zagadnienia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony prezesów. Padały również pytania, na które udzielono wyczerpujących odpowiedzi.
Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze takiej jaka panuje w ogrodach żagańskich co stwierdzono na zakończenie.

4.02.2016