Dzień Działkowca-2016


W dniu 3 września 2016 roku odbył się w naszym ogrodzie Dzień Działkowca, na który zaproszeni zostali działkowcy.Uroczystości otwarł Prezes ogrodu, który serdecznie powitał przybyłych działkowców, Pana Zbigniewa Białkowskiego z Urzędu Miasta, Honorowego Prezesa naszego ogrodu Pana Władysława Gałka, przybyłych na naszą uroczystość prezesów ogrodów z terenu miasta Żagań oraz dziennikarkę Gazety Regionalnej Panią Justynę Bareła. W swym wystąpieniu Prezes nawiązał do 35 rocznicy powołania do życia Polskiego Związku Działkowców podkreślając szczególnie walkę jaką stoczył Związek w obronie ogrodnictwa działkowego i nasz udział w tym procesie stwierdzając, że mocny Związek wspierany przez jego członków jest nam potrzebny po to aby zachować na przyszłość ogrodnictwo działkowe.
W dalszej części swego wystąpienia zapoznał z Uchwałami Prezydium Krajowej Rady oraz Prezydium Okręgowego Zarządu przyznającymi wyróżniającym się działkowcom Odznaki „ZasłużonegoDziałkowca”. Złotą odznaką wyróżniona została długoletnia księgowa naszego ogrodu Pani Wanda Cieplicka, srebrną odznaką wyróżnieni zostali Panowie Ryszard Dyrkacz oraz Włodzimierz Meller a Pani Emilia Kolignan wyróżniona została brązową odznaką. Wręczenie odznaczeń zakończyło część oficjalną. W trakcie uroczystości zapoznano z wynikami konkursów jakie zostały przeprowadzone w roku bieżącym w następujących kategoriach:
1. Działka warzywna
2. Działka rekreacyjna
3. Działka rekreacyjno – warzywna
4. Działka seniora
5. Konkurs kwiatów – na podstawie przesłanych zdjęć na stronę internetową.
Powołana Komisja postanowiła co następuje:
I. Wkategorii działka warzywna wyróżnić;
    Działka nr 107 – pierwsze miejsce
    Działka nr 158 - drugie miejsce
    Działka nr254 - Trzecie miejsce
II. W kategorii działka rekreacyjna wyróżnić;
    Działka nr 262 - pierwsze miejsce
    Działka nr 181 - drugie miejsce
    Działka nr 49 - trzecie miejsce
III. W kategorii działka rekreacyjno-warzywna wyróżnić;
        Działka nr 202 - pierwsze miejsce
        Działka nr 167 - drugie miejsce 
        Działka nr 65 - trzecie miejsce
IV. W kategorii działka seniora wyróżnić następujące działki;
      13, 38, 52,153, 162,174, 212
V. W konkursie kwiatów wyróżnić następujące działki;
      23, 83, 208, 214, 268
 Nagrody rzeczowe ufundowane przez Pana Burmistrza laureatom w jego imieniu wręczył Pan Zbigniew Białkowski, który po wręczeniu nagród pogratulował zwycięzcom a uczestnikom uroczystości życzył miłej zabawy oraz zadowolenia z faktu przynależności do rodziny działkowej, jak również podziękował za pielęgnowanie zielonych płuc jakimi są ogrody działkowe rozsiane po terenie całego miasta.
Uroczystość przebiegała w miłej atmosferze przy obficie zastawionym stole na który złożyły się; grochówka ugotowana przez Pana Roberta Patelę, ciasta naszych Pań, kiełbasa i kaszanka z grilla, smalczyk ze skwarkami oraz napoje chłodzące, kawa, herbata. Zaznaczyć tu należy, że prócz ciast upieczonych przez nasze Panie pozostałe potrawy i wkład do grochówki ufundowane zostały przez Pana Burmistrza za co serdecznie dziękujemy.
Do zobaczenia za rok!
                                                                              <zdjęcia zobacz tu>