Uchwały walnego zebrania 2017

"Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze" 
Jestem działkowcem od wielu lat i jestem przyzwyczajony do tego, że Polski Związek Działkowców różni ludzie szkalują w bardzo niewybredny sposób. Byłem jednak w błędzie myśląc, że media publiczne podając informację na antenie sprawdzają dogłębnie wszelkie okoliczności i rzetelnie przedstawiają dany temat" - pisze Karol Wojtysiak z ROD Zacisze w Żaganiu.
                          <czytaj więcej>
                       DZIAŁKA ROKU         2017!!!      
Zarząd ogłasza Konkurs pn. "Działka Roku 2017". W konkursie udział wezmą działki zgłoszone przez działkowców w terminie do dnia 20 lipca br. Zgłoszenia przyjmowane będą w trakcie dyżurów tj. w dniach 4, 11, 18 w godz. 17,00-18,00 lub meilowo na adres zaciszezagan@gmail.com. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową w trakcie obchodów Dnia Działkowca.
Zapraszamy chętnych do udziału w konkursie.
                                                               Zarząd
28.06.2017
List Prezydium KR PZD do Rzecznika Praw Obywatelskich 

Kolejny już raz instytucja Rzecznika staje się bronią w walce przeciwko ustawie o ROD, a metodą podważania zapisów jest kwestionowanie działalności PZD i podważanie jego znaczenia dla ogrodnictwa działkowego w Polsce. Tym razem w swoim wystąpieniu RPO zwrócił uwagę na rzekome problemy, jakich doświadczają nowe stowarzyszenia próbujące się wyłączyć. 
                                                     <czytaj więcej>
21.03.2017
                                          UWAGA KONKURS!

Zarząd ogłasza konkurs pt. "Moje kwiaty". Celem konkursu jest popularyzacja pięknych kwiatów, które upiększają nasze działki. Aby wziąć udział w konkursie należy w  terminie do dnia  5 sierpnia br. nadesłać na adres meilowy zaciszezagan@gmail.com 5 zdjęć wybranych przez siebie okazów kwiatowych. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w czasie obchodów Dnia Działkowca 2017. Działkowcy najładniejszych okazów zostaną obdarowani atrakcyjnymi upominkami rzeczowymi. Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej, przesłanie zdjęć jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikacje. 
Zapraszamy do udziału w konkursie.
22.06.2017
                                                           
             UWAGA!!!
W biurze Zarządu w dniach od 
   3.04 do 8.04 2017r.
    w godz. od 15,00 do 17,00
można pobierać wyliczenia    wysokości opłat za użytkowanie        działki na 2017 rok.
28.03.2017
Apel KR PZD do Zarządów ROD oraz działkowców 

Krajowa Rada PZD zwraca się z apelem do wszystkich struktur Związku o konsekwentne stosowanie ustawy o ROD. Regulaminu ROD, Statutu PZD i innych przepisów związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem ROD oraz poprawne egzekwowanie obowiązującego prawa od działkowców. Nikt nie może dostarczać nawet pozorów wypaczania ustawy o ROD i przepisów związkowych. Równie ważnym aspektem jest okazywanie przez Zarządy ROD i działaczy ogrodowych empatii w relacjach z użytkownikami działek, a także - jeśli jest to możliwe - rozwiązywanie trudnych lub spornych spraw w oparciu o przepisy prawa z poszanowaniem zasad społecznych
                                             <czytaj więcej>
KOMUNIKAT Prezydium KR PZD z dnia 5 czerwca 2017 r. ws. zmiany zasad wycinki drzew na terenach ROD

W dniu 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew. Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.
                                                         <czytaj więcej>
5.06.2017
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Dnia 18 marca 2017 roku w naszym ogrodzie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w czasie którego dokonano podsumowania działalności Zarządu za 2016 rok. Zebranie otwarł Prezes Zarządu Karol Wojtysiak serdecznie witając przybyłych działkowców członków PZD, przybyłego na nasze zebranie Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze Pana Mariana Pasińskiego oraz Honorowego Prezesa Pana Władysława Gałka. 
                                <czytaj więcej>
19.03.2017
"Materiały przedstawiane na antenie powinny być prawdziwe"

Media publiczne zobowiązane są do przedstawiania rzetelnych informacji, a nie manipulowanie faktami. Dziennikarz powinien przedstawić wszystkie strony konfliktu dotyczącego likwidacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bohaterów Września" w Warszawie a nie tylko stanowisko wyodrębnionego stowarzyszenia ogrodowego. Przedstawiając spojrzenie jednej strony z pominięciem osób bezpośrednio związanych z likwidacją ogrodu na cele publiczne uważamy, że jest to typowa manipulacja jakiej dopuściła się pani Anita Gargas w czasie emisji programu w dniu 23 listopada 2016 roku" - piszą działkowcy z ROD Zacisze w Żaganiu.
                             <czytaj więcej>
13.12.2016
"Związek nigdy nie podobał się mącicielom i frustratom" 

Czy był Pan na ogrodzie i widział uzbrojonych ludzi chcących walczyc z kimkolwiek? A może Pan ma jakieś urojenia, bo ja jestem na działkach każdego dnia i nigdzie nie spotkałem nikogo, kto chciałby toczyć jakieś boje. Myślę sobie, że zanim zacznie się pisac na jakiś temat, to najpierw trzeba go zgłębić - pisze w liście do redaktora Marcina Wójcika działkowiec i Prezes ROD "Zacisze" w Żaganiu Karol Wojtysiak.
                                <czytaj więcej>
Jeszcze raz o podatku dochodowym 

Do jednostki krajowej PZD ciągle wpływają zapytania, czy osoba zbywająca własność nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce płaci podatek dochodowy od otrzymanego z tego tytułu wynagrodzenia. 
                                                <czytaj więcej>
Zakończył się Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD - relacja 

Zakończył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Polskiego Związku Działkowców. Wzięli w nim udział delegaci z całej Polski. Zebrali się w celu uchwalenia zmian w Statucie wynikających ze zmiany ustawy o stowarzyszeniach. Proponowane przez Krajową Radę PZD zmiany są efektem końcowym wielomiesięcznych prac i konsultacji ze środowiskiem działkowców w całym kraju. 
                                          <czytaj więcej>
KALSK – ARGO TARGI !!!
Zarząd zamierza zorganizować wyjazd chętnych na „AGRO-TARGI” do Kalska w dniu 2.06.2018 roku.
Warunkiem zorganizowania wyjazdu jest pełne obłożenie autokaru, dlatego zapisy przyjmowane będą do dnia 1.05.2018r. na telefon 
 604 268 962.
KOMUNIKAT!!!
Dnia 23.04.2018 roku o godz. 16,00 nastąpi oszacowanie szkód wyrządzonych przez dziki. Zarząd zwraca się do wszystkich tych działkowców, którzy dokonali zgłoszenia powstałych szkód aby w/w terminie przebywali na działce wraz z dokumentacją fotograficzną oczekując na przybycie komisji.

PODZIĘKOWANIA!!!

Do Zarządu ogrodu wpłynęło podziękowanie dla działkowców i Zarządu za aktywny udział w  okręgowych Dniach Działkowca w Żarach.
                            <czytaj więcej>
8.09.2016
Gazeta Regionalna

 O naszym Dniu Działkowca zamieściła informację w wydaniu z dnia 9.09.2016 rok.

<czytaj więcej>
9.09.2016
DZIAŁKOWIEC!


W listopadowym numerze działkowca został zamieszczony artykuł nt: naszego ogrodu

DEBATA SPOŁECZNA – POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW

W dniu 23 maja br. gościliśmy przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu w ramach debaty społecznej poświęconej bezpieczeństwu.
Tematami debaty były następujące zagadnienia:
- zapobieganie i zwalczanie przestępczości przeciwko mieniu;
- bezpieczeństwo seniorów;
- bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
- promowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji „Moja Komenda” i programu „Dzielnicowy bliżej nas”
                                      <czytaj więcej>
Gazeta Regionalna o debacie społecznej <czytaj więcej>