DEBATA SPOŁECZNA – POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW

W dniu 23 maja br. gościliśmy przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu w ramach debaty społecznej poświęconej bezpieczeństwu.
Tematami debaty były następujące zagadnienia:
- zapobieganie i zwalczanie przestępczości przeciwko mieniu;
- bezpieczeństwo seniorów;
- bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
- promowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji „Moja
Komenda” i programu „Dzielnicowy bliżej nas”
Debatę prowadzili przedstawiciele Komendy Policji w osobach;
Komendant KPP w Żaganiu insp. Artur Kamiński,
Naczelnik Wydz. Prewencji asp. sztab. Jacek Antoniuk,
Naczelnik Ruchu Drogowego kom. Andrzej Dec
Komendant Straży Miejskiej Roman Kuczak
Przybyli również Radny Rady Miasta Pan Grzegorz Kuźniar, oraz Pan Piotr Piotrowski przedstawiciel Gazety Regionalnej
Debatę prowadziła Pani podinsp. Sylwia Woroniec Rzecznik Oficer Prasowy KPP.
Na wstępie głos zabrał Komendant KPP Pan insp. Artur Kamiński zapoznając zebranych z celami jakie przyświecają organizowanym debatom, które mają przybliżyć zasady działania policji a tym samym zachęcić społeczeństwo lokalne do aktywnej współpracy z policją w celu podniesienia na wyższy poziom naszego społeczeństwa. Poszczególne tematy przybliżali: asp. sztab. Jacek Antoniuk i
kom. Andrzej Dec.
Po zakończeniu prezentacji audiowizualnej tematów otwarta została dyskusja w trakcie której zebrani działkowcy przedstawiali propozycje poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta. Zaproponowali między innymi takie rozwiązania jak;
- zmniejszenie liczby przejść w obrębie ronda na pl. Wolności;
- przycięcie żywopłotu przy ul. J.P.II
- poruszono również temat uruchomienia linii autobusowej do ogrodów działkowych położonych przy ul. Starowiejskiej.
Debata przebiegała w miłej atmosferze i ze zrozumieniem poruszanych tematów i kontynuacją podobnych spotkań w przyszłości. Na zakończenie wszystkim zebranym za przybycie podziękował Prezes naszego ogrodu Pan Karol Wojtysiak.